Hlavní obsah

prohlédnout

Dokonavé sloveso

  1. prohlédnout (si) (zrakem obsáhnout) (п)осмотре́ть, рассмотре́ть, обозре́ть кого/чтоprohlédnout si koho od hlavy k patěогляде́ть кого с ног до головы́prohlédnout koho/co ze všech stranосмотре́ть кого/что со всех сторо́н
  2. (přezkoumat, vyšetřit) осмотре́ть, обсле́довать(účty ap.) обозре́ть кого/что
  3. (odhalit) прозре́ть, по́нять, разгада́ть кого/что

Vyskytuje se v

dát se: показа́ться врачу́dát se prohlédnout (u lékaře)

pamětihodnost: осмотре́ть достопримеча́тельности го́родаprohlédnout si pamětihodnosti města

naskrz: ви́деть наскво́зь когоprohlédnout koho skrz naskrz

pata: огляде́ть кого с ног до головы́prohlédnout si koho od hlavy k patě

огляде́ть: огляде́ть кого с ног до головы́prohlédnout si koho od hlavy k patě

prohlédnout: огляде́ть кого с ног до головы́prohlédnout si koho od hlavy k patě