Hlavní obsah

člověk

Vyskytuje se v

интеллиге́нтный: интеллиге́нтный челове́кvzdělaný člověk

карма́н: широ́кий карма́н у когоbohatý, velkorysý člověk, žádný skrblík

обрасти́: обрасти́ мхомobrůst mechem, přen. stranit se lidí

самобы́тный: самобы́тный челове́кsvérázný člověk, hovor. samorost

торго́вля: торго́вля людьми́obchodování s lidmi

уте́чка: уте́чка мозго́вodliv mozků, emigrace vzdělaných lidí

вид: вне́шний вид челове́каzevnějšek člověka

высо́кий: челове́к высо́кого ро́стаvysoký člověk

глу́пый: глу́пый челове́кhlupák, hloupý člověk

голова́: челове́к с голово́йchytrý člověk

знако́мый: знако́мые лю́диznámí lidé

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

мно́гий: мно́гие лю́диhodně lidí, mnozí (lidé)

наро́д: В за́ле мно́го наро́ду.V sále je mnoho lidí.

обита́ть: Первобы́тные лю́ди обита́ли в пеще́рах.Pravěcí lidé sídlili v jeskyních.

первобы́тный: первобы́тный челове́кpravěký člověk

свой: Ты свой челове́к.Jsi můj/náš člověk.

сомни́тельный: челове́к с сомни́тельным про́шлымčlověk s pochybnou minulostí

состоя́ние: челове́к с состоя́ниемmajetný člověk

три: три челове́каtři lidé

воробе́й: стре́ляный воробе́йmazák, ostřílený člověk

кузне́ц: Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.Člověk je svého štěstí strůjce.

ломо́та: У меня́ ломо́та во всем те́ле.Bolí mě celý člověk.

обтрёпанный: обтрёпанный мужчи́наošuntěle oblečený člověk

оди́н: Оди́н в по́ле не во́ин.Sám člověk nic nezmůže., V množství je síla.

пи́во: С тобо́й пи́ва не сва́ришь.S tebou se člověk nedohodne.

покро́й: челове́к стари́нного покро́яčlověk ze staré školy

солове́й: Соловья́ ба́снями не ко́рмят.Krásných slov se člověk nenají.

сортирова́ть: сортирова́ть люде́йklasifikovat lidi

соску́читься: С тобо́й не соску́чишься.S tebou se člověk nenudí.

стре́ляный: стре́ляный воробе́йprotřelý člověk, hovor. ostřílený kozák

ум: Ско́лько голо́в, сто́лько умо́в.Kolik lidí, tolik názorů.