Hlavní obsah

člověk

Vyskytuje se v

интеллиге́нтный: vzdělaný člověkинтеллиге́нтный челове́к

карма́н: bohatý, velkorysý člověk, žádný skrblíkширо́кий карма́н у кого

обрасти́: obrůst mechem, přen. stranit se lidíобрасти́ мхом

самобы́тный: svérázný člověk, hovor. samorostсамобы́тный челове́к

вид: zevnějšek člověkaвне́шний вид челове́ка

высо́кий: vysoký člověkчелове́к высо́кого ро́ста

глу́пый: hlupák, hloupý člověkглу́пый челове́к

голова́: chytrý člověkчелове́к с голово́й

знако́мый: známí lidéзнако́мые лю́ди

значи́тельный: Je to důležitý člověk.Он челове́к значи́тельный.

наро́д: V sále je mnoho lidí.В за́ле мно́го наро́ду.

обита́ть: Pravěcí lidé sídlili v jeskyních.Первобы́тные лю́ди обита́ли в пеще́рах.

свой: Jsi můj/náš člověk.Ты свой челове́к.

сомни́тельный: člověk s pochybnou minulostíчелове́к с сомни́тельным про́шлым

состоя́ние: majetný člověkчелове́к с состоя́нием

три: tři lidéтри челове́ка

во́льный: (člověk) volný jako pták во́льная пти́ца

воробе́й: mazák, ostřílený člověkстре́ляный воробе́й

кузне́ц: Člověk je svého štěstí strůjce.Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.

ломо́та: Bolí mne celý člověk.У меня́ ломо́та во всем те́ле.

обтрёпанный: ošuntěle oblečený člověkобтрёпанный мужчи́на

оди́н: Sám člověk nic nezmůže., V množství je síla.Оди́н в по́ле не во́ин.

пи́во: S tebou se člověk nedohodne.С тобо́й пи́ва не сва́ришь.

покро́й: člověk ze staré školyчелове́к стари́нного покро́я

солове́й: Krásných slov se člověk nenají.Соловья́ ба́снями не ко́рмят.

сортирова́ть: klasifikovat lidiсортирова́ть люде́й

соску́читься: S tebou se člověk nenudí.С тобо́й не соску́чишься.

стре́ляный: vykutálený člověk, hovor.,expr. pěkný kosстре́ляная пти́ца

ум: Kolik lidí, tolik názorů.Ско́лько голо́в, сто́лько умо́в.