Hlavní obsah

muž

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jedinec mužského pohlaví) мужчи́наMladý muži!Молодо́й челове́к!Muži záchodyМужчи́ны, Мужско́й туале́т
  2. (manžel) муж

Vyskytuje se v

proti: boj muže proti mužiрукопа́шный бой

přes, přese: Muž přes palubu!Челове́к за бо́ртом!

sněžný: sněžný mužсне́жный челове́к

brát si: brát si koho za mužeвыходи́ть за́муж за кого

svobodný: svobodný mužхолостя́к, одино́кий/нежена́тый мужчи́на

urostlý: urostlý mužви́дный мужчи́на

paluba: Muž přes palubu!Челове́к за бо́ртом!

povstat: povstat jako jeden mužвосста́ть как оди́н (челове́к)

борт: Челове́к за бо́ртом!Muž přes palubu!

челове́к: молодо́й челове́кmladý muž, mladík, přítel intimní - ženy ap.

челове́к: Молодо́й челове́к!Mladý muži/pane!, Mladíku! oslovení

экс-: экс-супру́гbývalý muž