Hlavní obsah

голова́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 го́лову/-у́; го́ловы, голо́в, голова́м

  1. hlavaс высоко́ подня́той голово́йs hrdě vztyčenou hlavou
  2. hlava, lebka, mozkovnaГолова́ боли́т.Bolí mě hlava.
  3. rozum, myšlení, mozekНе бери́ в го́лову.Pusť to z hlavy., Nech to být.челове́к с голово́йchytrý člověk
  4. člověk, osobnost
  5. hovor.šéf, představený, náčelník

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 го́лову/-у́; го́ловы, голо́в, голова́м

  1. голово́й вы́ше кого strčit koho do kapsy rozumem ap.
  2. голова́ боли́т hovor.mít těžkou hlavu z koho/čeho
  3. го́лову лома́ть hovor.lámat si hlavu čím nad čím
  4. го́лову потеря́ть hovor.ztratit hlavu být bezradný, zamilovaný ap.
  5. ве́шать го́лову hovor.věšet hlavu, vzdávat to

Vyskytuje se v

вари́ть: myslí (mu) to, má dobrou hlavuголова́ ва́рит у кого

вбить: vtlouci do hlavy komu coвбить в го́лову

ве́тер: je lehkomyslnýве́тер в голове́ у кого

ве́шать: věšet hlavuве́шать го́лову

вскружи́ть: zamotat hlavu komuвскружи́ть го́лову кому

голова́: strčit koho do kapsy rozumem ap.голово́й вы́ше кого

заби́ть: zahltit komu mozek čím, mít hlavu plnou čeho zbytečností ap.заби́ть кому го́лову чем

кол: je to palice natvrdláхоть кол на голове́ теши́ кому

круг: hlava jde kolem komu z koho/čehoголова́ кру́гом идёт у кого

лома́ть: lámat si s kým/čím hlavuлома́ть го́лову над чем

пону́рить: sklonit hlavuпону́рить го́лову

сноси́ть: to koho bude stát hlavu, kdo zle skončíне сноси́ть головы́ кому

теря́ть: ztrácet hlavu, panikařitтеря́ть го́лову

треща́ть: hlava třeštíголова́ трещи́т

уложи́ться: být pochopen, expr. dojít o vtipu ap.уложи́ться в голове́

бро́ситься: stoupnout do hlavy o alkoholu ap.бро́ситься в го́лову

вы́кинуть: zapomenout co, pustit co z hlavyвы́кинуть что из головы́

кружи́ть: působit závraťкружи́ть го́лову

моро́чить: plést hlavu komuморо́чить го́лову кому

обнажи́ть: smeknout před kýmобнажи́ть го́лову перед кем

огляде́ть: prohlédnout si koho od hlavy k patěогляде́ть кого с ног до головы́

отвеча́ть: ručit (svou) hlavouотвеча́ть голово́й

отча́янный: nebojsaотча́янная голова́

садо́вый: hlava dubová, hlupák голова́ садо́вая

тре́скаться: Třeští mi hlava.У меня́ голова́ тре́скается.

тяжёлый: Má těžkou hlavu.bolavá У него́ тяжёлая голова́.

обри́ть: oholit hlavuобри́ть го́лову

опусти́ть: svěsit hlavuопусти́ть го́лову

повя́зка: čelenkaповя́зка на го́лову

све́сить: sklonit hlavuсве́сить го́лову

свинцо́вый: těžká hlavaсвинцо́вая голова́

вбива́ть: vtloukat do hlavyвбива́ть в го́лову

винегре́т: má v hlavě zmatekу него́ в голове́ винегре́т

дурь: Každý má svoje vrtochy.У вся́кого своя́ дурь в голове́.

дыря́вый: hlava děraváголова́ дыря́вая

о́бух: jakoby hrom udeřil do kohoкак о́бухом по голове́ кому

отсече́ние: Dám na to krk.Даю́ го́лову на отсече́ние.

плечо́: mít hlavu na správném místě, chovat se rozumněго́лову на плеча́х име́ть

пята́: od hlavy až k patěс головы́ до пят

решето́: děravá hlava špatná paměťголова́ как решето́

руча́ться: Ručím za něho vlastní hlavou.Руча́юсь свое́й голово́й за него́.

свине́ц: hlava na prasknutíголова́ как свинцо́м нали́та

снег: zčistajasna, náhle, jako blesk z čistého nebeкак снег на го́лову

ум: Kolik lidí, tolik názorů.Ско́лько голо́в, сто́лько умо́в.

хвата́ться: chytat se za hlavu, rvát si vlasyхвата́ться за го́лову

hlava: od hlavy k patěс головы́ до ног

hlavička: dát hlavičkuуда́рить мяч голово́й

homole: homole cukruса́харная голова́

horký: horká hlavaгоря́чая голова́

chytrý: chytrá hlavaу́мник, голова́

lámat: lámat si hlavuлома́ть себе́ го́лову

lebka: holé lebky skiniбритоголо́вые, бри́тые го́ловы

nad, nade: práce nad hlavuрабо́ты вы́ше головы́

potítko: čelní potítko čelenkaповя́зка на го́лову

tahat: tahat koho za nosводи́ть за нос кого, моро́чить го́лову кому

v, ve: Leží mu v hlavě kdo/co.У него́ сиди́т в голове́ кто/что., Он де́ржит в голове́ кого/что.

vzhůru: Hlavu vzhůru!Вы́ше го́лову!

za: tahat za nos koho klamatводи́ть за нос кого, моро́чить го́лову кому

zvednout: zvednout hlavuподня́ть го́лову

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.мелькну́ть в голове́

bolet: Začala mne bolet hlava.У меня́ заболе́ла голова́.

dostat: Dostal jsem nápad.Мне пришла́ в го́лову иде́я.

holý: holá hlavaлы́сая голова́

mít: mít na hlavě čepiciноси́ть ша́пку на голове́

motat se: Motá se mi hlava.У меня́ кру́жится голова́.

naklonit: naklonit hlavuнагну́ть го́лову

napadnout: Napadlo ho, že ...Ему́ пришло́ в го́лову, что ...

osvítit: Osvítil ho geniální nápad.Гениа́льная мысль озари́ла его́ (го́лову).

plést: plést komu hlavuкружи́ть/моро́чить го́лову кому

pokynutí: pokynutí hlavouкиво́к голово́й

poplést se: V hlavě se jí popletla data.Все адреса́ в голове́ перепу́тались.

potřást: potřást hlavou(в)стряхну́ть голово́й

pracovat: pracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́й

prohlédnout: prohlédnout si koho od hlavy k patěогляде́ть кого с ног до головы́

přerazit se: Běží div se nepřerazí.Бежи́т сломя́ го́лову.

přetáhnout: přetáhnout svetr přes hlavuперетяну́ть сви́тер че́рез го́лову

převyšovat: Převyšuje mě o hlavu.Она́ на го́лову вы́ше меня́.

působit: působit závraťкружи́ть го́лову

больно́й: svalovat vinu na jinéhoс больно́й головы́ на здоро́вую вали́ть

riskovat: riskovat krkрискова́ть голово́й

rozbít: rozbít si hlavuрасшиби́ть го́лову

rozbitý: rozbitá hlavaразби́тая голова́

skákat: skákat po hlavě do vodyпры́гать в во́ду вниз голово́й

starosta: starosta městaмэр го́рода, городско́й голова́

střelec: střelec dvou branekа́втор двух голо́в

šišatý: šišatá hlavaяйцеви́дная голова́

točit se: Točí se mi hlava.У меня́ кру́жится голова́/головокруже́ние.

vypadnout: Vaše jméno mi vypadlo (z paměti).Ва́ше и́мя вы́скочило у меня́ из головы́., Ва́ше и́мя вы́пало у меня́ из па́мяти.

vystrčit: vystrčit hlavu z oknaвы́сунуть го́лову из окна́

vzít si: vzít si co do hlavyвзять (себе́) в го́лову

zakroutit: zakroutit hlavouпокача́ть голово́й

zamotat: Zamotala mu hlavu.Она́ ему́ вскружи́ла го́лову.

zavrtět: zavrtět hlavouпокача́ть голово́й

čí: Neví, čí je.Голова́ у него́ идёт кру́гом.

děravý: hlava děraváдыря́вая голова́

chytit se: chytit se za nos/hlavuсхвати́ться за́ голову

jasný: mít jasnou hlavuиме́ть све́тлую го́лову

kolem: Jde mi z toho všeho hlava kolem.От всего́ э́того голова́ идёт кру́гом.

krk: Dám na to krk, že...Я дам го́лову на отсече́ние, что...

kroutit: přen. kroutit hlavou nad čímкрути́ть голово́й над чем

oprátka: strkat hlavu do oprátkyсова́ть го́лову/лезть в петлю́

pata: prohlédnout si koho od hlavy k patěогляде́ть кого с ног до головы́

pět: mít všech pět pohromadě.у кого котело́к ва́рит., кто с голово́й.

písek: strkat hlavu do pískuпря́тать го́лову под крыло́

plavat: Nech to plavat! nemysli už na toНе бери́ до го́ловы!