Hlavní obsah

больно́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; бо́лен, больна́

  1. с больно́й головы́ на здоро́вую вали́ть hovor., hanl.svalovat vinu na jiného
  2. больно́е ме́сто přen.citlivé místo, slabá stránka

Vyskytuje se v

лежа́чий: лежа́чий больно́йležák pacient

безнадёжно: безнадёжно больно́йnevyléčitelně nemocný

бо́льно: бо́льно наступи́тьbolestivě šlápnout

бо́льно: сде́лать кому бо́льноublížit komu

вы́рвать: вы́рвать больно́й зубvytrhnout nemocný zub

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

давле́ние: прове́рить давле́ние у больно́гоzměřit (krevní) tlak nemocnému

дие́та: Больно́й на дие́те.Pacient má dietu.

смотре́ть: Врач смо́трит больно́го.Lékař vyšetřuje nemocného.

транспорта́бельный: Больно́й транспорта́белен.Nemocný je schopen převozu.

тяжело́: тяжело́ больно́йvážně nemocný

у: У больно́го жар.Nemocný má horečku.

ходя́чий: ходя́чий больно́йpacient schopný chůze, chodící pacient

чу́вствовать: Больно́й чу́вствует себя́ хорошо́.Nemocný se cítí dobře.

опа́сно: Он опа́сно бо́лен.Je vážně nemocen.

просветле́ть: Созна́ние больно́го просветле́ло.Nemocný nabyl vědomí.

duševně: duševně nemocnýпсихи́чески больно́й

příjem: příjem balíků/pacientůприём паке́тов/больны́х

těžce: těžce nemocnýсерьёзно больно́й

výživa: med. umělá výživa pacientaиску́сственное пита́ние больно́го

ambulantní: ambulantní pacientамбулато́рный больно́й

blouznit: Nemocný blouzní.Больно́й бре́дит.

hořet: Nemocný jen hoří.Больно́й весь гори́т.

hrát: hrát nemocnéhoпритворя́ться больны́м

kritický: pacient v kritickém stavuбольно́й в крити́ческом состоя́нии

navštívit: navštívit nemocnéhoнавести́ть больно́го

poklep: vyšetřovat pacienta poklepemперкути́ровать больно́го

pozorovat: pozorovat pacientaнаблюда́ть больно́го

pronásledovat: Nemocného pronásledují vidiny.Больно́го пресле́дуют ви́дения.

předstírat: předstírat nemocсимули́ровать боле́знь, притворя́ться больны́м

vážně: Je vážně nemocný.Он тяжело́ больно́й.

vyšetřit: Lékař vyšetřil pacienta.Врач осмотре́л/обсле́довал больно́го.

hodit se: hodit se marodпритвори́ться больны́м

přecházet: až oči přecházejíпрям глаза́м больно́

больно́й: с больно́й головы́ на здоро́вую вали́тьsvalovat vinu na jiného

больно́й: больно́е ме́стоcitlivé místo, slabá stránka