Hlavní obsah

больно́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; бо́лен, больна́

  1. с больно́й головы́ на здоро́вую вали́ть hovor., hanl.svalovat vinu na jiného
  2. больно́е ме́сто přen.citlivé místo, slabá stránka

Vyskytuje se v

безнадёжно: безнадёжно больно́йnevyléčitelně nemocný

бо́льно: бо́льно наступи́тьbolestivě šlápnout

вы́рвать: вы́рвать больно́й зубvytrhnout nemocný zub

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

давле́ние: прове́рить давле́ние у больно́гоzměřit (krevní) tlak nemocnému

дие́та: Больно́й на дие́те.Pacient má dietu.

смотре́ть: Врач смо́трит больно́го.Lékař vyšetřuje nemocného.

у: У больно́го жар.Nemocný má horečku.

ходя́чий: ходя́чий больно́йpacient schopný chůze, chodící pacient

чу́вствовать: Больно́й чу́вствует себя́ хорошо́.Nemocný se cítí dobře.

опа́сно: Он опа́сно бо́лен.Je vážně nemocen.

просветле́ть: Созна́ние больно́го просветле́ло.Nemocný nabyl vědomí.

duševně: психи́чески больно́йduševně nemocný

poklep: перкути́ровать больно́гоvyšetřovat pacienta poklepem

příjem: приём паке́тов/больны́хpříjem balíků/pacientů

strava: иску́сственное пита́ние (для больно́го)med. umělá strava (pro pacienta)

těžce: серьёзно больно́йtěžce nemocný

výživa: иску́сственное пита́ние больно́гоmed. umělá výživa pacienta

ambulantní: амбулато́рный больно́йambulantní pacient

blouznit: Больно́й бреди́т.Nemocný blouzní.

hořet: Больно́й весь гори́т.Nemocný jen hoří.

hrát: притворя́ться больны́мhrát nemocného

kritický: больно́й в крити́ческом состоя́нииpacient v kritickém stavu

navštívit: навести́ть больно́гоnavštívit nemocného

pozorovat: наблюда́ть больно́гоpozorovat pacienta

pronásledovat: Больно́го пресле́дуют ви́дения.Nemocného pronásledují vidiny.

předstírat: симули́ровать боле́знь, притворя́ться больны́мpředstírat nemoc

teploměr: поста́вить больно́му гра́дусникdát nemocnému teploměr

vážně: Он тяжело́ больно́й.Je vážně nemocný.

vyšetřit: Врач осмотре́л/обсле́довал больно́го.Lékař vyšetřil pacienta.

hodit se: притвори́ться больны́мhodit se marod

přecházet: прям глаза́м больно́až oči přecházejí

больно́й: с больно́й головы́ на здоро́вую вали́тьsvalovat vinu na jiného