Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (na povrchu) на чём
 2. (na určitém místě) на чём, в чёмzůstat na živuоста́ться в живы́х
 3. (na povrch ap.) на что
 4. (k cíli) на что, в что, за чемjet na horyе́хать в го́ры
 5. (směrem k) к чему, на что
 6. (o dosahu) в досяга́емости кого/чего
 7. (jak daleko ap.) на что
 8. (jakým způsobem) на что, от чего
 9. (s použitím něčeho) на чёмhrát na kytaruигра́ть на гита́ре
 10. (při umocnění) в что
 11. (výsledek děje) на что, до чегоpromoknout na kůžiпромо́кнуть до ни́точки/косте́й
 12. až na (vyjádření výjimky) кро́ме чего, за исключе́нием чего
 13. (určení okamžiku) на чём, в чёмna jařeвесно́й
 14. (doba trvání) на чтоpráce na týdenрабо́та на одну́ неде́лю
 15. (vyjádření předmětu činnosti) о ком/чём, на чём кого/чтоtrvat na svémнаста́ивать на своёмvěřit na slovoве́рить на сло́во
 16. (směřování za účelem) на что, за кого/что чемdát na srozuměnouдать поня́ть комуna příkladк приме́ру, наприме́р
 17. (nacházet se, chystat se ap.) в чёмbýt na dovolenéбыть в о́тпуске

Vyskytuje se v

cimprcampr: na cimprcamprвдре́безги

hunt: být na huntěpřen. вы́лететь в трубу́, разори́ться, оста́ться без копе́йки

alergie: alergie na lepekаллерги́я на глюте́н

balzám: balzám na rtyбальза́м для губ

barva: barva na vlasyкра́ска для воло́с

běh: běh na lyžíchбег на лы́жах

běhat: běhat na běžkách/bruslíchбе́гать на лы́жах/конька́х

bod: vyhrát na bodyвы́играть по очка́м

boj: boj na život a na smrtборьба́ не на жи́знь, а на́ смерть

bota: krém na botyкрем для о́буви

brašna: brašna na notebookсу́мка для но́утбука

brdo: na jedno brdoна одну́ коло́дку

brzký: na brzkou shledanouдо ско́рой встре́чи

cimprcampr: rozbít co na cimprcamprразби́ть что вдре́безги

černý: černé na bílémчёрным по бе́лому

čest: přísahat na svou čestкля́сться че́стью

dekret: dekret na bytо́рдер на кварти́ру

dělat: dělat na černoрабо́тать без разреше́ния на рабо́ту

dluh: žít na dluhжить в долг

dluhopis: dluhopis na doručiteleпредъяви́тельская облига́ция

doraz: na dorazвплотну́ю

doručitel: akcie na doručiteleа́кции на предъяви́теля, предъяви́тельские а́кции

doslech: na doslechна расстоя́ние го́лоса

forma: forma na pečeníфо́рма для вы́печки

hlava: výroba/spotřeba na hlavuвы́пуск проду́кции/потребле́ние на ду́шу (населе́ния)

hnilička: vejce na hniličkuяйцо́ в мешо́чек

hon: hon na čarodějniceохо́та на ведьм

honěná: hrát na honěnouигра́ть в са́лки

hra: hra na schovávanouигра́ в пря́тки

hra: hra na slepou bábuигра́ в жму́рки

chránič: chránič na holeňщито́к

chvíle: na chvíliна мину́точку

chvíle: na poslední chvíliв после́дний моме́нт

inzerát: seznámení na inzerátзнако́мство по объявле́нию

jed: jed na krysyкрыси́ный яд

jeden, jedna, jedno: jeden na jednohoоди́н на оди́н

kartáč: kartáč na botyсапо́жная щётка

klíč: projekt na klíčпрое́кт под ключ

kolíček: kolíčky na prádloприще́пки (для белья́)

kompromis: přistoupit na kompromisпойти́ на компроми́сс

koníček: na koníčka poloha při sexuже́нщина све́рху, по́за нае́здницы

konzerva: otvírák na konzervyконсе́рвный нож

kotel: tech. kotel na tuhá palivaтвёрдото́пливый котёл

král: na Tři králeв креще́нский ве́чер

adaptovat: adaptovat se na podmínkyприспосо́биться к обстоя́тельствам

adept: adept na medailiпретенде́нт на меда́ль

album: album na poštovní známkyальбо́м для ма́рок, кля́ссер

antuka: hrát na antuceигра́ть на гру́нте

atentát: atentát na caraпокуше́ние на царя́

automat: automat na kávuкофе́йный автома́т

autopilot: přepnout na autopilotaпоста́вить на автопило́т

bába: hrát na slepou bábuигра́ть в жму́рки

Balkán: na Balkáněна Балка́нах

baterka: na baterkyна батаре́йках

bazírovat: bazírovat na maličkostechзаци́кливаться на ме́лочах

bedra: Odpovědnost spočívá na mých bedrech.Отве́тственность лежи́т на мои́х плеча́х.

beránek: beránky na oblozeбара́шки на не́бе

běžec: běžec na lyžíchлы́жник-го́нщик

běžka: jezdit na běžkáchбе́гать на лы́жах

bicí: hrát na bicíигра́ть на уда́рных

biflovat (se): biflovat se na zkouškyзубри́ть к экза́менам

blaho: být na vrcholu blahaбыть на верху́ блаже́нства

bobek: sedět na bobkuсиде́ть на ко́рточках

bouře: bouře na mořiшторм

brána: střela na bránuуда́р по воро́там

branka: střílet na brankuбить по воро́там

brát: brát na vědomíпринима́ть во внима́ние/к све́дению

bruslit: bruslit na kolečkových bruslíchката́ться на ро́ликах

břeh: na břehuна берегу́

břeh: vytáhnout loďku na břehвы́тянуть ло́дку на бе́рег

buben: tlouci na bubenбить в бараба́н

budík: nařídit budík na 7поста́вить буди́льник на 7

budka: dostat na budkuполучи́ть в ры́ло

buňka: přen. Má buňky na obchodování.У него́ комме́рческая жи́лка.

burza: obchodovat na burzeторгова́ть на би́рже

bydlení: náklady na bydleníрасхо́ды на жильё

být: Budu (tě) čekat na rohu.Я бу́ду (тебя́) ждать на углу́.

cár: roztrhat na cáryразорва́ть на клочки́

cena: dohodnout se na ceněдоговори́ться о цене́

cesta: zeptat se na cestuспроси́ть доро́гу

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

cokoli: Zeptej se na cokoliv.Спроси́ о чём уго́дно.

čekat: Na koho čekáte?Кого́ вы ждёте?

čekat: Nenechal nás (na sebe) dlouho čekat.Он не заста́вил нас до́лго ждать.

červená: jet na červenouе́хать на кра́сный (свет)

číše: pozvednout číši na zdravíподня́ть бока́л за здоро́вье

čtení: čtení údajů na stupniciотсчёт

čtení: čtení na pokračováníчте́ние с продолже́нием

čtvrt: ve čtvrt na sedmв че́тверть седьмо́го, в пятна́дцать седьмо́го

čtvrt: tři čtvrtě na desetбез че́тверти де́сять