Hlavní obsah

barva

Vyskytuje se v

ctít: karet. ctít barvuходи́ть в масть

lávově: lávově hnědá barvaтёмно-кори́чневый цвет

lososový: lososová barvaцвет лососи́ны

sépiový: sépiová barvaсе́пия, кори́чневая кра́ска

stupnice: odb. stupnice barevцветова́я га́мма

tělový: tělová barvaтеле́сный цвет

vodový: vodové barvyакваре́льные кра́ски

akrylový: akrylové barvyакри́ловые кра́ски

červený: cihlově červené barvyкирпи́чного цве́та

latexový: latexová barvaла́тексная кра́ска

libovolný: Můžete si vybrat libovolnou barvu.Мо́жете вы́брать любо́й цвет.

malovat: malovat olejovými barvamiписа́ть ма́слом

namočit: namočit štětec do barvyобмакну́ть кисть в кра́ску

nanést: nanést barvyположи́ть кра́ски

podkladový: podkladová barvaгрунтова́я кра́ска

popelavý: vlasy popelavé barvyпе́пельный цвет воло́с

protikladný: protikladné barvyконтра́стные кра́ски

skořicový: skořicová barvaкори́чневый цвет

sladěný: sladěné barvyсогласо́ванные цвета́

slonový: barva slonové kostiцвет слоно́вой ко́сти

spektrum: spektrum barevга́мма кра́сок

tlumený: tlumené barvyнея́ркие цвета́

vrchní: vrchní nátěr (barvy)ве́рхний слой (кра́ски)

vybledlý: vybledlé barvyвы́цветшие кра́ски

růžový: vidět všechno v růžových barváchви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́те

vidět: vidět všechno v růžových barváchви́деть мир в ро́зовом цве́те, смотре́ть сквозь ро́зовые очки́

кра́ска: přehánět, přen. líčit v hrozných barvách koho/coсгусти́ть кра́ски

мыши́ный: myší barva šedáмыши́ный цвет

нагуля́ть: chytit barvu, zčervenat pobytem na vzduchuнагуля́ть румя́нец

распыле́ние: stříkání barvyраспыле́ние кра́ски

ка́рта: přen. ukázat karty, vyjít s barvou venраскры́ть свои́ ка́рты

barva: barva na vlasyкра́ска для воло́с