Hlavní obsah

ležet

Nedokonavé sloveso

  1. (zaujímat vodorovnou polohu) лежа́ть, отдыха́ть, почива́тьležet nehnutěлежа́ть без движе́ния
  2. (být umístěn) лежа́ть, находи́ться, храни́тьсяležet na srdciнаболе́ть
  3. (prostírat se) лежа́ть, простира́ться, распространя́ться
  4. (být nemocen) лежа́ть, быть бо́лен, лечи́тьсяležet v nemocniciлечи́ться в больни́це
  5. expr.(intenzivně se zabývat) v čem быть погружённым в чём, интересова́ться, увлека́ться чем
  6. (zůstat nevyužitý) залёживаться, остава́ться, сохраня́ться
  7. (být pohřben) лежа́ть, поко́иться

Vyskytuje se v

lež: milosrdná ležложь во спасе́ние

v, ve: Leží mu v hlavě kdo/co.У него́ сиди́т в голове́ кто/что., Он де́ржит в голове́ кого/что.

infekční: ležet na infekčnímлежа́ть в инфекцио́нном (отделе́нии)

pohnutí: ležet bez pohnutíлежа́ть без движе́ния/неподви́жно

sprostý: To je sprostá lež.Э́то бессо́вестная ложь.

úmyslný: úmyslná ležсозна́тельная ложь

kniha: ležet v kniháchкорпе́ть над кни́гами

lazar: ležet jako lazarтру́пом лежа́ть

volající: do nebe volající ležвопию́щая ложь

žaludek: kdo/co leží komu v žaludkuкто/что у кого в печёнках сиди́т

на́глый: nestydatá ležна́глая ложь

лежа́ть: ležet v nemocniciлежа́ть в больни́це

ложь: Lež má krátké nohy.У лжи коро́ткие но́ги.

обма́н: Lež má krátké nohy.На обма́не далеко́ не уе́дешь.

печь: ležet na peci, přen. válet se, nic nedělatлежа́ть на печи́

ležet: ležet na srdciнаболе́ть