Hlavní obsah

bod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (tečka) то́чка
  2. (hraniční, mezní) пункт, то́чкаkulminační bodкульминацио́нный пунктbod mrazu/tání/varuто́чка замерза́ния/та́яния/кипе́ния
  3. (část, oddíl) пункт, строка́hlavní bod jednáníосновно́й пункт перегово́ровstyčný bodстык, то́чка соприкоснове́ния
  4. (jednotka hodnocení) очко́(v testu ap.) баллtrestný bodштрафно́е очко́vyhrát na bodyвы́играть по очка́м

Vyskytuje se v

kritický: kritický bodкрити́ческая то́чка

mrtvý: mrtvý bodмёртвая то́чка

nulový: nulový bodнулева́я то́чка

orientační: orientační bodориенти́р

rosný: meteor. rosný bodто́чка росы́

tuhnutí: fyz. bod tuhnutíто́чка замерза́ния

var: fyz. bod varuто́чка кипе́ния

vítězství: sport. vítězství na bodyпобе́да по очка́м

výhra: sport. výhra na bodyвы́игрыш по очка́м

záchytný: záchytný bodто́чка опо́ры

opěrný: opěrný bodопо́рный пункт

plný: plný počet bodůпо́лное коли́чество очко́в

počet: počet bodůсу́мма ба́ллов

sporný: sporný bod jednáníспо́рный пункт на перегово́рах

styčný: styčný bodто́чка соприкоснове́ния

tání: fyz. bod táníто́чка та́яния

trestný: trestný bodштрафно́е очко́

ustrnout: Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.Перегово́ры засты́ли на мёртвой то́чке.

výchozí: výchozí bodисхо́дный пункт

záměrný: záměrný bodто́чка наво́дки

zvítězit: sport. zvítězit na bodyвы́играть по очка́м

pohnout se: Záležitost se pohnula z mrtvého bodu.Де́ло сдви́нулось с мёртвой то́чки.

каса́ние: то́чка каса́нияtečný bod, bod dotyku

кипе́ние: то́чка кипе́нияbod varu

опо́ра: то́чка опо́рыopěrný bod

отправно́й: отправно́й пунктmísto odeslání, východisko, výchozí bod

проходно́й: проходно́й баллpotřebný počet bodů, bodové kritérium u přijímacích zkoušek, na školách

балл: су́мма ба́лловpočet bodů

очко́: штрафно́е очко́trestný bod

очко́: вы́играть по очка́мzvítězit na body

температу́ра: температу́ра ни́же нуля́teplota pod bodem mrazu