Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) доро́га, путьpolní cestaпросёлокdýchací cestyдыха́тельные пути́
  2. (směr pohybu, dráha) доро́га, тра́ссаzeptat se na cestuспроси́ть доро́гуMůžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?Máme to po cestě.Нам по доро́ге.
  3. (chůze, jízda ap.) путеше́ствие, пое́здкаslužební cestaкомандиро́вкаsvatební cestaсва́дебное путеше́ствиеŠťastnou cestu!Счастли́вого пути́!
  4. (postup) путьsoudní cestouсуде́бным поря́дкомzlatá střední cestaзолота́я середи́на

Vyskytuje se v

klestit: klestit cesturazit прокла́дывать (себе́) доро́гу

razit: razit (si) cestuuvolňovat průchod пробива́ть (себе́) доро́гу

dýchací: anat. dýchací cestyдыха́тельные пути́

horní: anat. horní cesty dýchacíве́рхние дыха́тельные пути́

jantarový: hist. jantarová cestaянта́рный путь

kolem: cesta kolem světaпутеше́ствие вокру́г све́та

křížový: Křížová cestaХожде́ние по му́кам

močový: močové cestyмочевыводя́щие пути́

okružní: okružní cesta/jízda prohlídkováэкскурсио́нная/обзо́рная пое́здка, кольцево́й/кругово́й маршру́т

služební: služební cestaкомандиро́вка

studijní: studijní cestaнау́чная командиро́вка

svět: cesta kolem světaкругосве́тное путеше́ствие

šťastný: Šťastnou cestu!Счастли́вого пути́!

úřední: úřední cestouофициа́льным путём

zpáteční: zpáteční cestaобра́тный рейс, обра́тная доро́га

asfaltový: asfaltová cestaасфа́льтовая доро́га

daleký: daleká cestaда́льний путь

diplomatický: diplomatickou cestouдипломати́ческим путём

dojem: dojmy z cestпутевы́е впечатле́ния

dospat: dospat se po cestěотоспа́ться по́сле доро́ги

hřebenový: hřebenová cestaдоро́га по го́рному хребту́

chystat se: chystat se na cestuсобира́ться в доро́гу

katar: katar horních cest dýchacíchката́р ве́рхних дыха́тельных путе́й

mimosoudní: mimosoudní cestouво внесуде́бном поря́дке

mimosoudní: řešení sporu mimosoudní cestouвнесуде́бное урегули́рование спо́ров

neprobádaný: přen. neprobádaná cesta nevyzkoušenáнепроторённый путь

odjet: odjet na služební cestu/dovolenouуе́хать в командиро́вку/о́тпуск

okraj: okraj cestyобо́чина доро́ги

pamatovat (si): Pamatujte si cestu!Запомина́йте маршру́т!

podnikat: podnikat cestyсоверша́ть путеше́ствия

pokračovat: pokračovat v cestěдержа́ть путь

polní: polní cestaполева́я доро́га

poslat: poslat na služební cestuкомандирова́ть

prašný: prašná cestaпы́льная доро́га

probíjet (si): probíjet (si) cestuпрокла́дывать (себе́) доро́гу

proklestit: přen. proklestit si cestuпроложи́ть доро́гу

přát: Přeji Vám šťastnou cestu.Жела́ю Вам счастли́вого пути́.

přecházet: přecházet (přes) cestuпересека́ть доро́гу

přidat se: přidat se cestouприсоедини́ться по доро́ге

přichystat se: přichystat se na cestuподгото́виться к доро́ге, собра́ться в доро́гу

připlést se: připlést se do cestyпопа́сть по́д ноги

příprava: přípravy na cestuсбо́ры в доро́гу

půle: v půli cestyна полдоро́ге/полпути́

rozšířit: rozšířit cestuрасши́рить доро́гу

stavit se: stavit se cestouзае́хать/зайти́ по доро́ге

svatební: jet na svatební cestuпое́хать в сва́дебное путеше́ствие

špatný: jít špatnou cestouидти́ по ло́жному пути́

uhnout: uhnout z cestyдать доро́гу кому

ujít: ujít dlouhou cestuпройти́ нема́лый путь

ukázat: ukázat cestuпоказа́ть доро́гу

úsek: úsek cestyотре́зок пути́

ustoupit: přen. ustoupit z cesty uvolnit místoдать до́рогу, уступи́ть кому

uvolnit: uvolnit cestu komuдать/освободи́ть доро́гу кому

vesmír: cesty do vesmíruполёты в ко́смос

vést: Vede tato cesta do ...?Э́та доро́га ведёт в ...?

vydat se: vydat se na svatební cestuотпра́виться в сва́дебное путеше́ствие

vyrazit: vyrazit na cestu/do horотпра́виться в путь/го́ры

vyrážet: vyrážet na cestyотправля́ться в путеше́ствие

záloha: výplata zálohy na cestuвы́плата ава́нса на пое́здку

zápisek: zápisky z cestдоро́жные запи́ски

zeptat se: Zeptej se (někoho) na cestu.Спроси́ доро́гу (у кого́-нибу́дь).

zkrátit: zkrátit si cestuhovor. сре́зать у́гол

zledovatělý: zledovatělá cestaобледене́лая доро́га

odkud: cesta, odkud není návratuдоро́га, отку́да не возвраща́ются

odnikud: cesta odnikud nikamпуть из ниотку́да в никуда́

společný: Máme společnou cestu.Нам с ва́ми по пути́.

správný: sejít ze správné cestyсби́ться с ве́рного/пра́вильного пути́

stavět: stavět komu překážky (do cesty)ста́вить кому препя́тствия

střední: zlatá střední cestaзолота́я середи́на

tam: cesta tam a zpětдоро́га туда́ и обра́тно

únikový: úniková cesta východiskoлазе́йка

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Все доро́ги веду́т в Рим.

vyšlapat: vyšlapat komu cestuпроложи́ть доро́гу кому

z, ze: mluvit z cestyбре́дить

zpět: Není cesty zpět.Нет доро́ги наза́д.

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuвы́брать путь наиме́ньшего сопротивле́ния

доро́га: просёлочная доро́гаpolní cesta

дыха́тельный: дыха́тельные пути́dýchací cesty

забы́ть: забы́ть доро́гу кудаpřestat kam chodit, zapomenout cestu kam

командиро́вка: уе́хать в командиро́вкуodjet na služební cestu

коммуника́ция: возду́шные/во́дные коммуника́цииvzdušné/vodní cesty

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

му́ка: Хожде́ние по му́камKřížová cesta

путеше́ствие: кругосве́тное путеше́ствиеcesta kolem světa

путеше́ствие: сва́дебное путеше́ствиеsvatební cesta

путь: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

размножа́ться: размножа́ться половы́м/беспо́лым путёмrozmnožovat se pohlavní/bezpohlavní cestou

сре́зать: сре́зать у́голzkrátit si cestu, expr. střihnout si to (přímo)

счастли́вый: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

вы́боина: На доро́ге вы́боина на вы́боине.Cesta je samá díra.