Hlavní obsah

razit

Vyskytuje se v

mince: бить моне́тыrazit mince

raz: раз, два, триraz, dva, tři

два: в два счётаraz dva, jedna dvě velice rychle

razit: пра́во чека́нить моне́тыprávo razit mince