Hlavní obsah

два

Číslovkaдвух, 3 двум, 6 о дву́х, 7 двумя́; ж. две, 2 двух

  1. dva, dvě в двух шага́хpár kroků odsud velice blízko
  2. dvojka co je jí označeno

Vyskytuje se v

два́жды: как два́жды дваjak facka, jako že jedna a jedna jsou dvě naprosto jasné

дво́е: за двои́хza dva

о́ба: смотре́ть в о́баpozorně se dívat, mít oči na stopkách

сапоги́: два сапога́ па́раti se hledali, až se našli, jsou jeden jako druhý, vrána k vráně sedá

фиг: фи́га (с) дваto zrovna, leda hovno, hovor. celý nakřivo

хрома́ть: хрома́ть на о́бе но́гиkulhat na obě nohy, mít spoustu nedostatků

ли́шний: два рубля́ с ли́шнимdva rubly a něco

неде́ля: два ра́за в неде́люdvakrát týdně

пере́ть: пере́ть на свои́х двои́хjít po svých

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

дво́е: за дво́е су́токza dva dny

дво́е: на дво́е су́токna dva dny

дво́е: есть за двои́хjíst za dva

мно́жить: мно́жить пять на дваnásobit pět dvěma

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

тре́тья: две тре́тьихdvě třetiny

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

ход: два часа́ хо́дуdvě hodiny chůze

ширина́: прохо́д ширино́й два ме́трa2 metr široký průchod

ка́пля: Похо́жи как две ка́пли воды́.Jsou si podobni jako vejce vejci.

скупо́й: Скупо́й пла́тит два́жды.Laciné, dvakrát placené.

сойти́сь: Сошли́сь два борца́.Soupeřili dva zápasníci.

ум: Ум хорошо́, а два лу́чше.Víc hlav víc ví.

хвата́ться: обе́ими рука́ми хвата́ться за чтоbrát všemi deseti co

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

dvakrát: dvakrát tolikвдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льше

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта

obojí: přijímat pod obojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

od, ode: (dva roky) od narození(два го́да) о́троду

podobojí: přijímat podobojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

poklepat: poklepat dvakrát myšíщёлкнуть мы́шью два ра́за

pokulhávat: pokulhávat ve všemхрома́ть на о́бе но́ги

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

den: za 14 dnůче́рез две неде́ли

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

dvoje: dvoje rukaviceдве па́ры перча́ток

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

měřit: Postel měří dva metry.Длина́ крова́ти два ме́тра.

měsíc: dvakrát za měsícдва ра́за в ме́сяц

měsíčně: jednou/dvakrát měsíčněоди́н раз/два ра́за в ме́сяц

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

osoba: stůl pro dvě osobyстол на двои́х

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

pokoj: dvoulůžkový pokoj v hoteluдвухме́стный но́мер, но́мер на двои́х

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

rozdělit: rozdělit do dvou skupinраздели́ть на две гру́ппы

rozříznout: rozříznout co na dvě polovinyразре́зать что на две полови́ны

střeh: Buď ve střehu!Будь начеку́!, Смотри́ в о́ба!

třetina: dvě třetiny voličůдве тре́тьих избира́телей

týdně: dvakrát týdněдва ра́за в неде́лю

za: dvakrát za denдва ра́за в день

zamknout: zamknout na dva západyзапере́ть на два поворо́та

západ: zamknout na dva západyзапере́ть на два оборо́та ключа́

čtrnáct: za čtrnáct dníче́рез две неде́ли

deset: brát co všemi deseti bez váháníбрать что обе́ими рука́ми

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

facka: jednoduché jako fackaпро́ще па́реной ре́пы, про́сто как два́жды два

hrdlička: jako dvě hrdličkyкак два голу́бка

jen: Mám jen jedny ruce.У меня́ то́лько две руки́.

jíst: jíst za dvaесть за двои́х

kulhat: kulhat na obě nohyхрома́ть на о́бе но́ги

navlas: Jsou navlas stejní.Они́ как две ка́пли воды́.

podobný: Jsou si podobní jako vejce vejci.Они́ (похо́жи друг на дру́га) как две ка́пли воды́.

raz: být s čím hotov raz dvaуде́лать что в два счёта

rychle: Kdo rychle dává, dvakrát dává.Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.

stopka: mít oči na stopkáchгляде́ть в о́ба (глаза́)

švec: než bys řekl švecв два счёта, не успе́л сло́ва сказа́ть

tři: než bys napočítal do tříв два счёта, в мгнове́ние о́ка

úder: Přišel úderem druhé.Пришёл ро́вно в два часа́.

vlas: na vlas podobníпохо́жи как две ка́пли воды́

zkrátka: vzít co zkrátka udělat něco rychleсде́лать в два счёта

želízko: mít dvě želízka v ohniста́вить на две ка́рты