Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • ничто́, ничего́udělat to jako nicсде́лать в два счётаani za nic (na světě)ни за что (на све́те)pro nic za nicни за что, ни про что

Vyskytuje se v

ani: ani za nichovor. нипочём

jakoby: dělat jakoby nicдержа́ться бу́дто ничего́ на случи́лось

kde: kde nic tu nicчего́ нет, того́ нет

pro: pro nic za nic bez důvoduни за что́ ни про что́, без причи́ны

skoro: skoro nicвсего́ ничего́

tu: Kde nic, tu nic.Пустота́/Пу́сто везде́.

z, ze: z ničeho nicни с того́ ни с сего́

za: ani za nicни за что́

zlé: nic ve zlémне в оби́ду будь ска́зано, без зло́го у́мысла

dát: Nedal na sobě nic znát.Он не по́дал ви́ду.

dát se: Nedá se nic dělat.Ничего́ не поде́лаешь.

dávat: Nedává na sobě nic znát.Он не пока́зывает ви́ду.

dělat: Nedá se nic dělat.Ничего́ не поде́лаешь.

dít se: Nic se neděje.Всё в поря́дке., Всё норма́льно.

dokazovat: To nic nedokazuje.Э́то ничего́ не дока́зывает.

extra: nic extraничего́ осо́бенного, так себе́

hodit se: To se k ničemu nehodí.Э́то никуда́ не годи́тся., Э́то ни к чему́.

jiný: nezbývá nic jiného než...не остаётся ничего́ друго́го, как...

mít: Nemám nic k proclení.Мне не́чего заяви́ть в деклара́цию.

nadělat: Nic nenaděláš.Ничего́ не поде́лаешь.

nemožný: Nic není nemožné.Нет ничего́ невозмо́жного.

platný: Není to nic platné.Э́то ни к чему́., Э́то бесполе́зно.

shledat: Neshledali jsme nic protizákonného.Мы не нашли́ ничего́ противозако́нного.

společný: Nemá s tím nic společného.Он не име́ет с э́тим ничего́ о́бщего.

stát se: Nic se nestalo.Ничего́ не случи́лось., Всё в поря́дке.

štítit se: Neštítí se ničeho.Ниче́м не бре́згает.

věštit: To nevěští nic dobrého.Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.

vidět: Nevidím na tom nic špatného.Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.

všimnout si: Nikdo si ničeho nevšiml?Никто́ ничего́ не заме́тил?

zaleknout se: nezaleknout se ničehoне испуга́ться ничего́

zbýt: Skoro nic nezbylo.Почти́ ничего́ не оста́лось.

zbývat: Nezbývá nic jiného než...Не остаётся ничего́ друго́го, как...

buď: buď všechno nebo nicли́бо/и́ли всё ли́бо/и́ли ничего́

dohromady: Dohromady nic neví.В о́бщем он ничего́ не зна́ет.

něco: Lepší něco než nic.Лу́чше ма́ло чем ничего́.

nový: nic nového pod sluncemничто́ не но́во под луно́й

povyk: Mnoho povyku pro nic.Мно́го шу́ма из ничего́.

smrt: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

takový: Nic takového jsem nečekal.Ничего́ подо́бного я не ожида́л.

trvat: Nic netrvá věčně.Всё (на све́те) име́ет свой коне́ц., Ничто́ не ве́чно.

určitý: nevědět nic určitého jistéhoне знать ничего́ определённого

věčně: Nic netrvá věčně.Ничто́ (под луно́й) не ве́чно.

zadarmo, zdarma: Na světě není nic zadarmo.Да́ром в ми́ре ничего́ не даётся.

для: není proč, na nicне для чего́

карма́н: má jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nicпусто́й карма́н у кого

кой: v žádném případě, ani za nicни в ко́ем слу́чае

лес: nic nechápat, špatně se orientovatкак в лесу́

осо́бенно: nic moc, nic zvláštního не осо́бенно

песо́к: vařit z ničeho, stavět na pískuстро́ить на песке́ что

седло́: Nic nás nemůže rozhodit.Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.

ве́чно: Nic netrvá věčně.Ничто́ не существу́ет ве́чно.

всё: No nic, jdu domů.Всё, я домо́й.

гнуша́ться: Ničeho se neštítí.Он ниче́м не гнуша́ется.

говори́ть: To mi nic neříká.Э́то мне ничего́ не говори́т.

не́чего: Tady není nic k smíchu.Тут не над чем смея́ться.

ничто́: Nic nevidím.Я ничего́ не ви́жу.

пустя́к: To nic není.Э́то пустяки́.

брань: Z nadávek si nic nedělej.Брань на во́роту не ви́снет.

бре́згать: Ničeho se neštítí.Он ниче́м не бре́згает.

бу́ря: bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nicбу́ря в стака́не воды́

во́ин: Sám nic nezmůžeš.Оди́н в по́ле не во́ин.

го́ре: Slzami nic nespravíš.Слеза́ми го́рю не помо́жешь.

добро́: Z toho nekouká nic dobrého.Не к добру́ э́то.

идти́: nezastavit se před ničím, jít přes mrtvolyидти́ напроло́м

кала́ч: za nic na světě nenalákáš koho kam.калачо́м не замани́шь кого куда

край: přen. Já nic, já muzikant.Моя́ ха́та с кра́ю, ничего́ не зна́ю.

ли́бо: Všechno, nebo nic, Se štítem nebo na štítě.Ли́бо пан, ли́бо пропа́л.

нет: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

оди́н: Sám člověk nic nezmůže., V množství je síla.Оди́н в по́ле не во́ин.

пережива́ть: Nic si z toho nedělej!, Netrap se!Не пережива́й!

печь: ležet na peci, přen. válet se, nic nedělatлежа́ть на печи́

поню́шка: pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.ни за поню́шку табаку́

про: pro nic za nicни за что́, ни про что́

разгова́ривать: hovor. žvanit o ničem, tlachatразгово́ры разгова́ривать

са́жа: Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.Дела́ как са́жа бела́.

сват: Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.Он мне ни сват, ни брат.

се́мечко: To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.

се́рый: Nic mu nedochází., Chybí mu buňky.Се́рого вещества́ у него́ не хвата́ет.

скве́рно: Nestojí to za nic., Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

толкну́ть: být dutý, nic neumět ни в зуб толкну́ть

ха́та: Já nic, já muzikant., Mě se to netýká.Моя́ ха́та с краю́.

чёрт: naprosto nicни черта́

я: Já nic, já muzikant.Я не я, и ло́шадь не моя́.

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта