Hlavní obsah

нет

Částice

  • ne, nikoliНет, (я) не согла́сен.Ne, nesouhlasím.во́все нетvůbec ne

Podstatné jméno, rod mužský

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

грамм: ни гра́мма (нет) чегоani gram, ani ň, ani špetku

до́ступ: до́ступу нет к комуnení možné se dostat ke komu

лад: ни скла́ду ни ла́ду нет в чёмbez ladu a skladu, nemá to hlavu ani patu

недоста́ток: нет недоста́тка в ком/чёмje dost(atek) koho/čeho, nechybí kdo/co

ника́к: ника́к нетv žádném případě, určitě ne, ani náhodou

отбо́й: отбо́ю нет от кого/чегоroztrhnul se pytel, dveře se netrhnou s kým/čím

по́дступ: по́дступа нет к комуje nepřístupný kdo, nedá se ke komu přiblížit

поми́н: в поми́не нет кого/чегоje dávno pryč, je ten tam kdo/co, není po kom/čem ani památky

почему́: Почему́ (бы и) нет?(A) proč (by) ne?

при́ступ: при́ступу нет к кому/чемуbýt nedostupný, nebýt dostupný co pro koho komu o drahém zboží

сло́во: Нет слов!Nemám slov!

спор: спо́ру нетnení pochyb o čem, bezesporu, bezpochyby

ху́же: ху́же нетhůř už to nejde

кро́шка: ни кро́шки нетnení ani trocha

крупи́нка: ни крупи́нки нетani špetka, ani zrníčko

ме́сто: Свобо́дных мест нет.Obsazeno. oznámení v restauraci, hotelu ap.

бо́льше: Бо́льше нет вопро́сов?Další otázky nejsou?

вы́бор: У нас нет вы́бора.Nemáme na vybranou.

вы́ход: Нет друго́го вы́хода.Není jiné východisko.

грош: У меня́ нет ни гроша́.Jsem švorc., Nemám ani floka.

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

исхо́д: Друго́го исхо́да нет.Není jiné východisko.

лад: Нет ла́ду в семье́.V rodině nevládne harmonie.

оди́н: У вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

дым: нет ды́ма без огня́není kouře bez ohně

исключе́ние: Нет пра́вила без исключе́ния.Výjimka potvrzuje pravidlo.

недоста́ток: В болтуна́х нет недоста́тка.Žvanilů máme dost.

спасе́ние: нет спасе́нияnení záchrany

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

nezaplacení: k nezaplaceníна вес зо́лота кто/что, цены́ нет кому/чему

po: Je po něm.Его́ нет в живы́х.

vůbec: vůbec neникаки́м о́бразом, во́все нет

vyhnutí (se): Není vyhnutí.Нет уклоне́ния., Пода́ться не́куда.

couvnout: Teď už nelze couvnout.Пути́ наза́д нет.

drobné: Nemáte drobné?У вас нет ме́лочи?

elektrika: Nejde elektrika.Нет электри́чества.

elektřina: Nejde elektřina.Нет электри́чества.

chtít: Děkuji, nechci.Спаси́бо, не на́до., Нет уж, спаси́бо.

iluze: Nedělám si iluze.У меня́ нет иллю́зий, Я не стро́ю иллю́зий.

jít: Nejde elektřina.Нет электри́чества.

náhoda: Ani náhodou!Во́все нет!, Ни за что́!

nahraditelný: Každý je nahraditelný.Незамени́мых нет.

nárok: Nemá nárok. je bez šanceНет (никаки́х) ша́нсов.

nemožný: Nic není nemožné.Нет ничего́ невозмо́жного.

ovšem: Ovšemže ne!Коне́чно нет!

průchod: Průchod zakázán.Прохо́да нет.

příbuzný: Nemám žádné příbuzné.У меня́ нет родны́х.

štěstí: Nemá štěstí ve hře.У него́ нет сча́стья в игре́.

užitek: Nemám z toho žádný užitek.Мне от э́того нет никако́й по́льзы.

východisko: Není jiné východisko.Нет друго́го исхо́да/вы́хода/реше́ния.

záchrana: není záchranyнет спасе́ния

zbytí: není zbytíнет друго́го вы́хода

koruna: Nemám ani korunu.У меня́ нет ни копе́йки.

krev: Krve by se v něm nedořezal.У него́ ни крови́нки в лице́ (нет)., Он побледне́л как полотно́.

nakřivo: Celý nakřivo!Как раз нет!

ne: A co by ne.Почему́ бы и нет.

obsazený: Obsazeno. židle, pokoje ap.Мест нет.

onak: Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.

potvrzovat: Výjimka potvrzuje pravidlo.Нет пра́вила без исключе́ния.

smrt: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

spor: O tom není sporu.Об э́том не спо́рят., Спо́ру нет., Это бесспо́рно.

stud: Nemá kouska studu.Ни стыда́, ни со́вести нет у неё.

únik: Není úniku.Спасе́ния нет.

vindra: nemít už ani vindruни копе́йки/полу́шки нет у кого

výjimka: Výjimka potvrzuje pravidlo.Нет пра́вила без исключе́ния.

zpět: Není cesty zpět.Нет доро́ги наза́д.

živáček: nikde ani živáčka(нет) ни живо́й души́ вокру́г