Hlavní obsah

нет

Částice

  • ne, nikoliНет, (я) не согла́сен.Ne, nesouhlasím.во́все нетvůbec ne

Podstatné jméno, rod mužský

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

де́ло: nic komu není po kom/čem, být lhostejný komu/čemuде́ла нет кому до кого/чего

до́ступ: není možné se dostat ke komuдо́ступу нет к кому

лад: bez ladu a skladu, nemá to hlavu ani patuни скла́ду ни ла́ду нет в чём

недоста́ток: je dost(atek) koho/čeho, nechybí kdo/coнет недоста́тка в ком/чём

ника́к: v žádném případě, určitě ne, ani náhodouника́к нет

отбо́й: roztrhnul se pytel, dveře se netrhnou s kým/čímотбо́ю нет от кого/чего

по́дступ: je nepřístupný kdo, nedá se ke komu přiblížitпо́дступа нет к кому

поми́н: je dávno pryč, je ten tam kdo/co, není po kom/čem ani památkyв поми́не нет кого/чего

почему́: (A) proč (by) ne?Почему́ (бы и) нет?

при́ступ: být nedostupný, nebýt dostupný co pro koho komu o drahém zbožíпри́ступу нет к кому/чему

сло́во: Nemám slov!Нет слов!

спор: není pochyb o čem, bezesporu, bezpochybyспо́ру нет

счёт: bezpočet, hodněсчёту нет кому/чему

ху́же: hůř už to nejdeху́же нет

кро́шка: není ani trochaни кро́шки нет

крупи́нка: ani špetka, ani zrníčkoни крупи́нки нет

ме́сто: Obsazeno. oznámení v restauraci, hotelu ap.Свобо́дных мест нет.

нет: vůbec neво́все нет

бо́льше: Další otázky nejsou?Бо́льше нет вопро́сов?

вы́ход: Není jiné východisko.Нет друго́го вы́хода.

живо́й: Není mezi živými.В живы́х (его́) нет.

исхо́д: Není jiné východisko.Друго́го исхо́да нет.

оди́н: Máte rodinu? Ne, jsem sám.У вас семья́? Нет, я оди́н.

вкус: Proti gustu žádný dišputát.На вкус и цвет това́рища нет.

добро́: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

дым: není kouře bez ohněнет ды́ма без огня́

исключе́ние: Výjimka potvrzuje pravidlo.Нет пра́вила без исключе́ния.

спасе́ние: není záchranyнет спасе́ния

ху́до: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

kde: kde nic tu nicчего́ нет, того́ нет

nezaplacení: k nezaplaceníна вес зо́лота кто/что, цены́ нет кому/чему

po: Je po něm.Его́ нет в живы́х.

vůbec: vůbec neникаки́м о́бразом, во́все нет

vyhnutí (se): Není vyhnutí.Нет уклоне́ния., Пода́ться не́куда.

couvnout: Teď už nelze couvnout.Пути́ наза́д нет.

drobné: Nemáte drobné?У вас нет ме́лочи?

elektrika: Nejde elektrika.Нет электри́чества.

elektřina: Nejde elektřina.Нет электри́чества.

chtít: Děkuji, nechci.Спаси́бо, не на́до., Нет уж, спаси́бо.

iluze: Nedělám si iluze.У меня́ нет/Я не стро́ю иллю́зий.

jít: Nejde elektřina.Нет электри́чества.

náhoda: Ani náhodou!Во́все нет!, Ни за что́!

nahraditelný: Každý je nahraditelný.Незамени́мых нет.

nemožný: Nic není nemožné.Нет ничего́ невозмо́жного.

průchod: Průchod zakázán.Прохо́да нет.

příbuzný: Nemám žádné příbuzné.У меня́ нет родны́х.

štěstí: Nemá štěstí ve hře.У него́ нет сча́стья в игре́.

užitek: Nemám z toho žádný užitek.Мне от э́того нет никако́й по́льзы.

východisko: Není jiné východisko.Нет друго́го исхо́да/вы́хода/реше́ния.

záchrana: není záchranyнет спасе́ния

koruna: Nemám ani korunu.У меня́ нет ни копе́йки.

krev: Krve by se v něm nedořezal.У него́ ни крови́нки в лице́ (нет)., Он побледне́л как полотно́.

nakřivo: Celý nakřivo!Как раз нет!

ne: A co by ne.Почему́ бы и нет.

obsazený: Obsazeno. židle, pokoje ap.Мест нет.

onak: Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.

potvrzovat: Výjimka potvrzuje pravidlo.Нет пра́вила без исключе́ния.

růže: Není růže bez trní.Нет ро́зы без шипо́в.

smrt: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

spor: O tom není sporu.Об э́том не спо́рят., Спо́ру нет., Это бесспо́рно.

stud: Nemá kouska studu.Ни стыда́, ни со́вести нет у неё.

únik: Není úniku.Спасе́ния нет.

vindra: nemít už ani vindruни копе́йки/полу́шки нет у кого

výjimka: Výjimka potvrzuje pravidlo.Нет пра́вила без исключе́ния.

zpět: Není cesty zpět.Нет доро́ги наза́д.

грамм: ani gram, ani ň, ani špetkuни гра́мма (нет) чего