Hlavní obsah

недоста́ток

Podstatné jméno, rod mužský-тка

  1. нет недоста́тка в ком/чём je dost(atek) koho/čeho, nechybí kdo/co

Vyskytuje se v

теле́сный: теле́сные недоста́ткиtělesné vady

физи́ческий: физи́ческий недоста́токtělesná vada

vada: физи́ческий недоста́токtělesná vada

bílkovina: недоста́ток/избы́ток белка́nedostatek/nadbytek bílkovin

handicap: у́мственный/физи́ческий недоста́токmentální/fyzický handicap

kyslíkový: кислоро́дный долг, недоста́ток кислоро́даfyziol. kyslíkový dluh

odstranit: изжи́ть недоста́ткиodstranit nedostatky

pociťovat: испы́тывать недоста́ток фина́нсовых средствpociťovat nedostatek finančních prostředků

tělesně: с физи́ческим недоста́ткомtělesně postižený

tělesný: физи́ческий недоста́токtělesné postižení

tíseň: недоста́ток вре́мениčasová tíseň

vápník: недоста́ток ка́льцияnedostatek vápníku

vytknout: указа́ть на недоста́ткиvytknout nedostatky

závažný: ва́жный недоста́токzávažný nedostatek

železo: недоста́ток желе́за, малокро́вие, анеми́яmed. nedostatek železa (v krvi)

nouze: жить в лише́ниях/недоста́ткеtřít bídu s nouzí

недоста́ток: В болтуна́х нет недоста́тка.Žvanilů máme dost.