Hlavní obsah

železo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (kov) желе́зоmed. nedostatek železa (v krvi)недоста́ток желе́за, малокро́вие, анеми́яsurové železoчугу́н
  2. (železné výrobky) желе́зо, изде́лия из желе́заstaré železoжеле́зный лом
  3. železa (pouta) кандалы́, око́вы
  4. železa (past) капка́нlíčit železa na zajíceста́вить капка́ны на за́йцевchytnout se do železпопа́сть в капка́н

Vyskytuje se v

cejchovací: cejchovací železoклеймо́, кле́йматор

surový: hutn. surové železoчугу́н

obsah: obsah železaсодержа́ние желе́за

slitina: slitina železaжеле́зный сплав

starý: staré železoжеле́зный лом

patřit: patřit do starého železa kdoпора́ на сва́лку кому

peníze: expr. mít peněz jako železу кого де́нег ку́ры не клюю́т

полосово́й: полосово́е желе́зоpásové železo

кова́ть: Куй желе́зо, пока́ горячо́.Kuj železo, dokud je žhavé.

сдать: сдать в архи́вdát do starého železa

тира́ж: вы́йти в тира́жpatřit do starého železa