Hlavní obsah

из

Předložka

  1. z, ze čeho, zevnitř čeho
  2. z, ze koho/čeho dvou, tří ap.лу́чший из всехnejlepší ze všech
  3. z čehoизо всех силze všech sil
  4. z, ze čehoдом из ка́мняkamenný dům
  5. z, ze čeho lásky ap., kvůli komu/čemu

Vyskytuje se v

вид: упусти́ть из ви́ду чтоpustit ze zřetele co, pozapomenout na co

восста́ть: восста́ть из руи́н/пе́плаpovstat z trosek/popela

вы́биться: вы́биться из силvyčerpat se, uštvat se

вы́вести: вы́вести из себя́ когоrozzlobit, naštvat, expr. dopálit koho čím

вы́йти: вы́йти из себя́vytočit se, ztratit nervy, naštvat se

грани́ца: из-за грани́цыze zahraničí, z ciziny, z cizích států

из: из го́да в годrok co rok, každý rok

из-за: из-за того́ чтоprotože

и́скра: и́скры из глаз посы́палисьmít mžitky před očima

иску́сство: из любви́ к иску́сствуz lásky k umění

исходи́ть: исходя́ из чегоvycházeje z čeho

ко́жа: из ко́жи (вон) лезтьsnažit se co to jde

коне́ц: из конца́ в коне́цod začátku do konce

ко́рень: ко́рень из числа́odmocnina

нос: из-под но́са у кого взять/утащи́ть/увести́vzít/sebrat před nosem

о́пера: Э́то из друго́й/не из той о́перы.To je z jiného soudku/mimo mísu

па́лец: из па́льца вы́сосатьvycucat (si) z prstu

пе́рвый: из пе́рвых рук (узна́ть)(dozvědět se) z první ruky

ра́нний: из молоды́х да ра́ннийmladý, ale zkušený

рука́: из вторы́х рукz druhé ruky

ряд: из ря́да вон выходи́тьvybočovat, odlišovat se, být výjimečný

себя́: вы́йти из себя́neovládnout se, rozčílit se

сор: вы́носить сор из и́збыprát na veřejnosti špinavé prádlo, chodit se vším na trh

спуд: из-под спу́даze šuplíku, ze skrýše, na světlo vytáhnout co

строй: вы́быть из стро́яbýt vyřazen, být mimo

теря́ть: теря́ть из ви́ду кого/чтоztrácet z dohledu koho/co, ztrácet kontakt s kým

те́сто: из того́ же те́стаze stejného těsta, stejné povahy

уста́: из пе́рвых устz první ruky dozvědět se ap.

больни́ца: вы́писаться из больни́цыbýt propuštěn z nemocnice

бюдже́т: вы́йти из бюдже́таpřekročit rozpočet

вы́кинуть: вы́кинуть что из головы́zapomenout co, pustit co z hlavy

вы́писка: вы́писка из счётаvýpis z účtu

коро́бка: коро́бка из-под сигаре́тkrabička od cigaret

кровь: кровь из но́саkrvácení z nosu

лезть: лезть из ко́жи вонmoci se přetrhnout úslužností, snahou ap.

лук: стрельба́ из лука́lukostřelba

пенька́: шпага́т из пеньки́konopný provaz

роль: вы́йти из ро́лиvypadnout z role

седло́: Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.Nic nás nemůže rozhodit.

у́гол: из-за угла́ сде́лать чтоudělat co pokradmu

ячме́нь: крупа́ из ячменя́ječné kroupy

блю́до: обе́д из двух блюдoběd o dvou chodech

вспыли́ть: вспыли́ть из-за пустяко́вrozčílit se kvůli hloupostem

вы́быть: вы́быть из числа́ студе́нтовpřestat být studentem

вы́зов: вы́зов да́нных (из па́мяти)vyvolání dat (z paměti)

вы́качать: вы́качать во́ду из подва́лаvyčerpat vodu ze sklepa

вы́резать: вы́резать что из бума́гиvystřihnout co z papíru

вы́ручить: вы́ручить из беды́ когоpomoci z neštěstí komu

вы́ходец: Я вы́ходец из...Pocházím z..., Jsem původem z...

вы́черкнуть: вы́черкнуть из па́мятиvymazat z paměti

из-под: вы́лезти из-под стола́vylézt zpod stolu

изъя́ть: изъя́ть банкно́ты из обраще́нияstáhnout bankovky z oběhu

исключи́ть: исключи́ть из спи́сковvyřadit ze seznamů

род: из ро́да в родz generace na generaci

соско́б: соско́б из го́рлаvýtěr z krku

сыро́й: сала́т из сыро́й свёклыsalát ze syrové řepy

терпе́ние: вы́йти из терпе́нияztratit trpělivost

вали́ться: ва́лится из рукvšechno padá z rukou, nedaří se

ведро́: (Дождь) льёт как из ведра́.Leje jako z konve.

вон: С глаз доло́й из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

вы́шибить: вы́шибить из седла́ когоvyhodit koho ze sedla

доло́й: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

дурь: вы́кинуть дурь из головы́pustit hlouposti z hlavy

кашта́н: таска́ть кашта́ны из огня́tahat horké kaštany z ohně

лить: Льёт как из ведра́.Lije jako z konve.

ме́ньший: из двух зол выбира́ть ме́ньшееvybrat si menší zlo

му́ха: из му́хи слона́ де́латьdělat z komára velblouda přehánět

пелёнка: Едва́ вы́шел из пелёнок.Sotva vyrostl z dětských střevíčků.

пола́: из под полы́ продава́тьprodávat na černo/pod rukou

пу́шка: как из пу́шкиjako z děla

ребёнок: взять ребёнка из детдо́маadoptovat dítě

сухо́й: сухи́м из воды́ вы́йтиvyváznout beztrestně z čeho

труд: Без труда́ не вы́ловишь и ры́бку из пруда́.Bez práce nejsou koláče.

чёрно-бу́рый: полушу́бок из чёрно-бу́рой лисы́kožíšek ze stříbrné lišky

чу́до: Чу́до из чуде́с!Zázrak nad zázraky, Div divoucí!

буго́р: из-за бугра́ze zahraničí