Hlavní obsah

кровь

Podstatné jméno, rod ženský-и, 6 о кро́ви/в крови́

  1. krev životodárná tekutinaкровь из но́саkrvácení z nosu
  2. přen.příbuzenstvo, rodinapřen.expr. krev
  3. přen.expr. krev, krveprolitíкровь за кровьkrev za krev

Podstatné jméno, rod ženský-и, 6 о кро́ви/в крови́

  1. ма́лой кро́вью s minimálními ztrátami
  2. кровь с молоко́м кто hovor.krev a mlíko
  3. голуба́я кровь expr. modrá krev

Vyskytuje se v

нали́ться: нали́ться кро́вьюzčervenat, zrudnout, nalít se krví o očích, tváři ap.

плоть: плоть и кровь чьяčí vlastní krev, krev vlastní krve o dítěti

забо́р: забо́р кро́виodběr krve

зараже́ние: зараже́ние кро́виotrava krve

засто́й: засто́й кро́виměstnání krve

рак: рак кро́виrakovina krve, leukémie

сгу́сток: сгу́сток кро́виkrevní sraženina

ана́лиз: ана́лиз кро́виkrevní test

до́норский: до́норская кровьdarovaná krev

перели́в: перели́в кро́виkrevní transfuze

свёртываемость: свёртываемость кро́виsrážlivost krve

свёртывание: свёртывание кро́виsrážlivost krve

ка́пля: сража́ться до после́дней ка́пли кро́виbojovat do poslední kapky krve

ледене́ть: Кровь ледене́ет в жи́лах.Krev stydne v žilách.

опла́ченный: о́пыт опла́ченный кро́вьюdraze zaplacená zkušenost

по́ртить: по́ртить кровь комуpít krev komu

руче́й: Кровь льёт ручьём.Krev teče proudem.

стыть: Кровь в жи́лах сты́нет.V žilách tuhne krev. ze strachu

banka: банк кро́виkrevní banka

bezpříspěvkový: безвозме́здный до́нор кро́виbezpříspěvkový dárce krve

krev: зараже́ние кро́виmed. otrava krve

krevní: карти́на кро́виkrevní obraz

obraz: карти́на кро́виmed. krevní obraz

pít: по́ртить кровь комуpít krev komu

skupina: гру́ппа кро́виmed. krevní skupina

tratoliště: лу́жа кро́виtratoliště krve

výron: кровоизлия́ние, излия́ние кро́виmed. krevní výron

vzorek: образе́ц кро́ви/мочи́med. vzorek krve/moči

zkouška: ана́лиз кро́виkrevní zkouška

ztráta: поте́ря кро́виztráta krve

žilný: вено́зная/жи́льная кровьžilní krev

alkohol: содержа́ние алкого́ля в крови́obsah alkoholu v krvi

dárce: до́нор кро́ви/о́ргановdárce krve/orgánů

darování: до́норство кро́ви/спе́рмыdarování krve/spermatu

darovat: сдать кровьmed. darovat krev

krvácení: кровь из но́саmed. krvácení z nosu

krvavý: стейк с кро́вьюkrvavý steak

nos: кровь из но́саmed. krvácení z nosu

odběr: взя́тие кро́виodběr krve

otrava: зараже́ние кро́виotrava krve

pustit: пусти́ть кровь комуmed. pustit komu žilou

sraženina: сгу́сток кро́виmed. krevní sraženina

srážlivost: свёртывание кро́виsrážlivost krve

stydnout: кровь ледене́ет/сты́нет в жи́лахkrev stydne v žilách

transfuze: перели́ть кровьdát transfuzi

transfuzní: ста́нция перелива́ния кро́ви, до́норский пункт, слу́жба кро́виtransfuzní stanice

tuhnout: кровь сты́нет в жи́лах у когоkrev tuhne v žilách komu

zaschlý: засо́хшая кровьzaschlá krev

mléko: быть кровь и молоко́být krev a mléko

rozčilovat: по́ртить кровь, мота́ть ду́шу комуrozčilovat koho

кровь: ма́лой кро́вьюs minimálními ztrátami