Hlavní obsah

бюдже́т

Podstatné jméno, rod mužský

  1. ekon.rozpočetгосуда́рственный бюдже́тstátní rozpočet
  2. rozpočet, (peněžní) plánсеме́йный бюдже́тrodinný rozpočetвы́йти из бюдже́таpřekročit rozpočet

Vyskytuje se v

přebytek: профици́т бюдже́таfin. přebytek (státního) rozpočtu

rozpočet: госуда́рственный бюдже́т, госбюдже́тstátní rozpočet

státní: госбюдже́т, госуда́рственный бюдже́тstátní rozpočet

deficit: дефици́т госуда́рственного бюдже́таdeficit státního rozpočtu

provizorium: промежу́точный бюдже́тekon. rozpočtové provizorium

překročení: перерасхо́д бюдже́таpřekročení rozpočtu

překročit: вы́йти из бюдже́таfin. překročit rozpočet

rodinný: семе́йный бюдже́тrodinný rozpočet

seškrtat: уре́зать бюдже́тekon. seškrtat rozpočet

škrt: сокраще́ние бюдже́таškrty v rozpočtu

škrtat: сокраща́ть бюдже́тekon. škrtat v rozpočtu

úprava: внести́ попра́вки в бюдже́тprovést úpravy rozpočtu

vyrovnat: сбаланси́ровать бюдже́тekon. vyrovnat rozpočet

бюдже́т: госуда́рственный бюдже́тstátní rozpočet