Hlavní obsah

peněžní

Přídavné jméno

  1. (týkající se peněz) фина́нсовый, де́нежныйpeněžní ústavфина́нсовое учрежде́ние, банкpeněžní jednotkaде́нежная едини́цаpeněžní stykде́нежные отноше́ния
  2. (peněžitý) де́нежный

Vyskytuje se v

obrat: peněžní obratде́нежный оборо́т

poukázka: peněžní poukázkaде́нежный перево́д

styk: fin. bezhotovostní/peněžní stykбезнали́чный/де́нежный оборо́т

kompenzace: peněžní kompenzaceде́нежная компенса́ция

oběh: peněžní oběhде́нежное обраще́ние

půjčka: peněžní půjčkaде́нежный заём

zásilka: peněžní zásilkaде́нежный перево́д

peněžní: peněžní jednotkaде́нежная едини́ца