Hlavní obsah

styk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (kontakt) конта́кт, связь, обще́ниеnavázat/zakázat styk s kýmустанови́ть/запрети́ть конта́кт/связь с кем/чемJsem s ním ve styku.Я с ним в конта́кте.písemný stykкорреспонде́нция, перепи́скаosobní stykли́чный конта́ктoddělení pro styk s veřejnostíотде́л по свя́зям с обще́ственностьюmezinárodní stykyмеждунаро́дные конта́ктыfin. bezhotovostní/peněžní stykбезнали́чный/де́нежный оборо́т
  2. styky (konexe) mn. свя́зи, конта́кты
  3. (pohlavní) полово́е сноше́ние, полова́я связь
  4. (místo dotyku) стык, конта́кт

Vyskytuje se v

peněžní: peněžní stykде́нежные отноше́ния

pohlavní: pohlavní stykполова́я связь, полово́й акт

bezvízový: bezvízový stykбезви́зовый режи́м

navázat: navázat diplomatické styky/spolupráciустанови́ть дипломати́ческие отноше́ния/сотру́дничество

nechráněný: nechráněný pohlavní stykнезащищённый полово́й акт

obnovit: obnovit styky s kýmвозобнови́ть свя́зи с кем

pěstovat: pěstovat přátelské stykyподде́рживать дру́жеские отноше́ния

přerušit: přerušit stykyпорва́ть свя́зи

přijít: přijít do styku s kým/čímвстре́титься с кем/чем

нали́чный: нали́чный расчётhotovostní platební styk

безви́зовый: ввести́ безви́зовый режи́мzavést bezvízový styk

знако́мство: прекрати́ть знако́мствоpřerušit styky