Hlavní obsah

styk

Vyskytuje se v

peněžní: де́нежные отноше́нияpeněžní styk

pohlavní: полова́я связь, полово́й актpohlavní styk

bezvízový: безви́зовый режи́мbezvízový styk

navázat: установи́ть дипломати́ческие отноше́ния/сотру́дничествоnavázat diplomatické styky/spolupráci

nechráněný: незащищённый полово́й актnechráněný pohlavní styk

obnovit: возобнови́ть свя́зи с кемobnovit styky s kým

pěstovat: подде́рживать дру́жеские отноше́нияpěstovat přátelské styky

přerušit: порва́ть свя́зиpřerušit styky

přijít: встре́титься с кем/чемpřijít do styku s kým/čím

нали́чный: нали́чный расчётhotovostní platební styk

безви́зовый: ввести́ безви́зовый режи́мzavést bezvízový styk

знако́мство: прекрати́ть знако́мствоpřerušit styky

styk: корреспонде́нция, перепи́ска, обме́н пи́сьмамиpísemný styk