Hlavní obsah

ряд

Vyskytuje se v

ря́дом: ря́дом с кем/чемvedle koho/čeho

сплошь: сплошь и ря́дом(téměř) pořád, dennodenně, na každém kroku

находи́ться: нахо́дится ря́дом с...sousedí s...

сдвои́ть: сдвои́ть ряды́utvořit čtyřstup

торго́вый: торго́вые ряды́obchodní pasáže

instrukce: дать/получи́ть ряд указа́нийdát/dostat řadu instrukcí

řada: биле́т в пе́рвый рядlístek do první řady

denní: Э́то случа́ется сплошь да ря́дом.Je to na denním pořádku.

humno: жить совсе́м ря́домbydlet za humny

ряд: ряды́řady, kolektiv, skupina