Hlavní obsah

denní

Vyskytuje se v

předmět: předměty denní potřebyпредме́ты пе́рвой необходи́мости

studium: denní/večerní studiumдневно́е/вече́рнее обуче́ние

světlo: umělé/denní světloиску́сственный/дневно́й свет

tisk: denní tiskежедне́вные газе́ты

vidění: denní/noční viděníдневно́е/ночно́е зре́ние

zpráva: denní zprávyхро́ника дня

zpravodajství: denní zpravodajstvíхро́ника дня

dávka: denní dávkaсу́точный паёк

hlášení: denní hlášeníежедне́вный ра́порт

osvětlení: denní osvětleníдневно́е освеще́ние

program: denní programраспоря́док дня

tržba: denní tržbaдневна́я вы́ручка

výkon: denní výkonдневна́я вы́работка

výnos: denní/roční výnosдневна́я/годова́я вы́ручка

вре́мя: вре́мя дняdenní doba

подённый: подённая пла́таdenní mzda

распоря́док: распоря́док дняdenní program, rozvrh dne

су́точный: су́точная до́заdenní dávka

дневно́й: дневно́й за́работокdenní výdělek

дневно́й: дневно́е обуче́ниеdenní studium

обуче́ние: дневно́е обуче́ниеdenní studium

о́чный: о́чное обуче́ниеdenní/prezenční studium

предме́т: предме́т пе́рвой необходи́мостиpředmět denní potřeby, nezbytná věc

среднесу́точный: среднесу́точная температу́раprůměrná denní teplota