Hlavní obsah

denní

Vyskytuje se v

předmět: předměty denní potřebyпредме́ты пе́рвой необходи́мости

studium: denní/večerní studiumдневно́е/вече́рнее обуче́ние

světlo: umělé/denní světloиску́сственный/дневно́й свет

tisk: denní tiskежедне́вные газе́ты

vidění: denní/noční viděníдневно́е/ночно́е зре́ние

zpráva: denní zprávyхро́ника дня

zpravodajství: denní zpravodajstvíхро́ника дня

dávka: denní dávkaсу́точный паёк

hlášení: denní hlášeníежедне́вный ра́порт

osvětlení: denní osvětleníдневно́е освеще́ние

program: denní programраспоря́док дня

tržba: denní tržbaдневна́я вы́ручка

výkon: denní výkonдневна́я вы́работка

výnos: denní/roční výnosдневна́я/годова́я вы́ручка

вре́мя: denní dobaвре́мя дня

подённый: denní mzda, mzda nádeníkaподённая пла́та

распоря́док: denní program, rozvrh dneраспоря́док дня

су́точный: denní dávkaсу́точная до́за

дневно́й: denní výdělekдневно́й за́работок

о́чный: denní/prezenční studiumо́чное обуче́ние

предме́т: předmět denní potřeby, nezbytná věcпредме́т пе́рвой необходи́мости

среднесу́точный: průměrná denní teplotaсреднесу́точная температу́ра

denní: denní rozkazприка́з по ча́сти