Hlavní obsah

výkon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pracovní výsledek) вы́работка, отда́ча, результа́тdenní výkonдневна́я вы́работкаpracovat na plný výkonрабо́тать с по́лной отда́чей
  2. (stroje ap.) мо́щностьpokles výkonuсниже́ние/сброс мо́щности
  3. (sportovní, umělecký ap.) результа́т, исполне́ние, достиже́ниеsportovní výkonyспорти́вные достиже́ния
  4. (provedení) исполне́ние, осуществле́ние, процеду́раpráv. výkon trestuисполне́ние наказа́ния

Vyskytuje se v

jet: рабо́тать на пятьдеся́т проце́нтовjet na poloviční výkon

kůň: дви́гатель мо́щностью 200 лошади́ных силmotor o výkonu 200 koní

podat: показа́ть хоро́шую игру́podat výborný výkon

špičkový: показа́ть высо́кий результа́тsport. podat špičkový výkon

zvětšit: повы́сить мо́щность маши́ныzvětšit výkon stroje

несе́ние: несе́ние слу́жбыvýkon služby

výkon: исполне́ние наказа́нияpráv. výkon trestu