Hlavní obsah

výkon

Vyskytuje se v

jet: рабо́тать на пятьдеся́т проце́нтовjet na poloviční výkon

kůň: дви́гатель мо́щностью 200 лошади́ных силmotor o výkonu 200 koní

podat: показа́ть хоро́шую игру́podat výborný výkon

špičkový: показа́ть высо́кий результа́тsport. podat špičkový výkon

zvětšit: повы́сить мо́щность маши́ныzvětšit výkon stroje

несе́ние: несе́ние слу́жбыvýkon služby

výkon: исполне́ние наказа́нияpráv. výkon trestu