Hlavní obsah

provedení

Vyskytuje se v

rozkaz: Rozkaz!, Provedu!Есть!

dohoda: dohoda o provedení práceдогово́р на выполне́ние рабо́т

provést: voj. provést výsadekвы́садить деса́нт

provést: provést děleníраздели́ть

provést: provést lumpárnuподсиде́ть

provést: provést úpravy (v textu)внести́ попра́вки, реформи́ровать

provést: provést korekturuпрокорректи́ровать

provést: práv. provést předběžné šetřeníпроизвести́ дозна́ние

provést: voj. Provedu!Есть!, Так то́чно!

úprava: provést úpravy rozpočtuвнести́ попра́вки в бюдже́т

výpočet: provést výpočetпроизвести́ вычисле́ние

výtěr: med. provést výtěr z nosuсде́лать мазо́к из но́са

výzkum: provést sociologický výzkumпровести́ социологи́ческое иссле́дование

zátah: provést zátahустро́ить обла́ву

то́чно: так то́чноano, tak jest, voj. provedu

дозна́ние: произвести́ дозна́ниеprovést předběžné šetření

сде́лать: (Да) что ты сде́лал?Cos to provedl?