Hlavní obsah

denní

Vyskytuje se v

předmět: předměty denní potřebyпредме́ты пе́рвой необходи́мости

studium: denní/večerní studiumдневно́е/вече́рнее обуче́ние

světlo: umělé/denní světloиску́сственный/дневно́й свет

tisk: denní tiskежедне́вные газе́ты

vidění: denní/noční viděníдневно́е/ночно́е зре́ние

zpráva: denní zprávyхро́ника дня

zpravodajství: denní zpravodajstvíхро́ника дня

dávka: denní dávkaсу́точный паёк

hlášení: denní hlášeníежедне́вный ра́порт

osvětlení: denní osvětleníдневно́е освеще́ние

program: denní programраспоря́док дня

tržba: denní tržbaдневна́я вы́ручка

výkon: denní výkonдневна́я вы́работка

výnos: denní/roční výnosдневна́я/годова́я вы́ручка