Hlavní obsah

výkon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pracovní výsledek) вы́работка, отда́ча, результа́тdenní výkonдневна́я вы́работкаpracovat na plný výkonрабо́тать с по́лной отда́чей
  2. (stroje ap.) мо́щностьpokles výkonuсниже́ние/сброс мо́щности
  3. (sportovní, umělecký ap.) результа́т, исполне́ние, достиже́ниеsportovní výkonyспорти́вные достиже́ния
  4. (provedení) исполне́ние, осуществле́ние, процеду́раpráv. výkon trestuисполне́ние наказа́ния

Vyskytuje se v

jet: jet na poloviční výkonрабо́тать на пятьдеся́т проце́нтов

kůň: motor o výkonu 200 koníдви́гатель мо́щностью 200 лошади́ных сил

podat: podat výborný výkonпоказа́ть хоро́шую игру́

špičkový: sport. podat špičkový výkonпоказа́ть высо́кий результа́т

zvětšit: zvětšit výkon strojeповы́сить мо́щность маши́ны

несе́ние: výkon službyнесе́ние слу́жбы

výkon: práv. výkon trestuисполне́ние наказа́ния