Hlavní obsah

výnos

Vyskytuje se v

hektarový: hektarový výnosурожа́й с гекта́ра

celkový: celkový výnosо́бщий дохо́д

dividendový: dividendový výnosдохо́д от дивиде́ндов

úrokový: úrokový výnosпроце́нтный дохо́д

нако́пленный: нако́пленный дохо́дakumulovaný výnos

с: урожа́й с гекта́раhektarový výnos, výnos z hektaru

ука́з: ука́з президе́нтаprezidentský výnos

урожа́й: урожа́й с гекта́раhektarový výnos