Hlavní obsah

světlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (viditelné záření) свет, ого́нь, освеще́ниеfyz. rychlost světlaско́рость све́таumělé/denní světloиску́сственный/дневно́й светzdroj světlaисто́чник све́та, освети́тель
  2. (svítidlo) свети́льник, фона́рь, ла́мпа(auta ap.) фа́раmotor. Rozsviťte světla!Включи́те фа́ры!pouliční světlaу́личные фонари́motor. dálková/potkávací světlaфонари́ да́льнего/бли́жнего све́та
  3. (semafor ap.) светофо́р

Vyskytuje se v

brzdový: brzdové světloстоп-сигна́л

koncový: koncové světlo (automobilu)за́дний фона́рь (маши́ны)

rychlost: rychlost zvuku/světlaско́рость зву́ка/све́та

směrový: dopr. směrová světla u autaподфа́рники, указа́тели поворо́та

věčný: círk. věčné světloве́чный ого́нь

intenzivní: intenzivní světloре́зкий свет

parkovací: motor. parkovací světlaгабари́тные огни́

prudký: prudké světloинтенси́вный свет

představit: představit co v příznivém světleпредста́вить что в вы́годном све́те

rozsvítit: rozsvítit světloвключи́ть свет

slabý: slabé světloсла́бый свет

světle: světle zelené očiсве́тло-зелёные глаза́

tlumený: tlumené světloмя́гкий свет

ukazovat: ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́те

vnést: vnést do čeho světloпроясни́ть что

zhasnout: zhasnout světlo/televiziвы́ключить свет/телеви́зор

ztlumit: ztlumit světloпритуши́ть свет

spatřit: spatřit světlo světa narodit seуви́деть свет, яви́ться на свет

ukázat se: ukázat se v lepším světleпоказа́ть себя́ в лу́чшем све́те

vrhat: vrhat světloпролива́ть свет

vrhnout: vrhnout špatné světlo na koho/coбро́сить тень на кого/что

свет: rychlost světla ско́рость све́та

ско́рость: rychlost zvuku/světlaско́рость зву́ка/све́та

фа́ра: přední/zadní světlo пере́дняя/за́дняя фа́ра

включённый: rozsvícené světloвключённый свет

вы́ключить: zhasnout (světlo)вы́ключить свет

вы́рубить: zhasnout světloвы́рубить свет

горе́ть: V okně je vidět světlo., Okno svítí.В окне́ гори́т свет.

světlo: fyz. rychlost světlaско́рость све́та