Hlavní obsah

вы́ключить

Vyskytuje se v

poloha: poloha vypnuto/zapnutoположе́ние вы́ключено/включено́

rádio: zapnout/vypnout rádioвключи́ть/вы́ключить ра́дио

směrovka: zapnout/vypnout směrovkuвключи́ть/вы́ключить указа́тель поворо́та

vypnout: vypnout motorвы́ключить/заглуши́ть дви́гатель

vyřadit: motor. vyřadit rychlostвы́ключить ско́рость

zhasnout: zhasnout světlo/televiziвы́ключить свет/телеви́зор

вы́ключить: zhasnout (světlo)вы́ключить свет