Hlavní obsah

představit

Dokonavé sloveso

  1. (seznámit osoby) предста́вить кого кому, познако́мить кого с кемDovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.
  2. (předvést, ukázat) предста́вить, показа́ть(prezentovat ap.) предъяви́ть кому/чему чтоpředstavit co v příznivém světleпредста́вить что в вы́годном све́те
  3. (znázornit) изобрази́ть кого/что

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. вообрази́(те), предста́вь(те) себе́, мо́жешь себе́ предста́вить

dovolit: Dovolte, abych se představil.Разреши́те предста́виться.

představit si: Nikdo si to neumí představit.Никто́ не мо́жет себе́ э́то предста́вить.

představit si: Představ si, že mi volá každý den!Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!

živě: živě si představitжи́во сообрази́ть

představit se: Dovolte (mi), abych se představil.Разреши́те (мне) предста́виться.

предста́вить: Представля́ешь...Představ si..., Dokážeš si (vůbec) představit...

себя́: предста́вить себе́představit si