Hlavní obsah

představit

Dokonavé sloveso

  1. (seznámit osoby) предста́вить кого кому, познако́мить кого с кемDovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.
  2. (předvést, ukázat) предста́вить, показа́ть(prezentovat ap.) предъяви́ть кому/чему чтоpředstavit co v příznivém světleпредста́вить что в вы́годном све́те
  3. (znázornit) изобрази́ть кого/что

Vyskytuje se v

představit si: při upozornění ap. вообрази́(те), предста́вь(те) себе́, мо́жешь себе́ предста́витьpředstav(te) si

dovolit: Разреши́те предста́виться.Dovolte, abych se představil.

živě: жи́во сообрази́тьživě si představit

představit se: Разреши́те (мне) предста́виться.Dovolte (mi), abych se představil.

предста́вить: Представля́ешь...Představ si..., Dokážeš si (vůbec) představit...

себя́: предста́вить себе́představit si

představit: Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.