Hlavní obsah

postavit

Dokonavé sloveso

  1. (vystavět) постро́ить, вы́строить(sídliště, monument ap.) сооруди́ть
  2. (dát na místo) поста́вить, положи́ть, помести́ть
  3. (vztyčit) подня́ть
  4. (na stráž ap.) поста́вить, назна́чить(rozmístit) расста́витьpostavit do řadyвы́строить в шере́нгу
  5. (uvést do situace) поста́витьpostavit koho mimo zákonобъяви́ть вне зако́наpostavit koho mimo službuотстра́нить от слу́жбы
  6. (založit) поста́вить, основа́ть, постро́ить

Vyskytuje se v

služba: postavit koho mimo službuуво́лить кого со слу́жбы

fronta: postavit se do frontyвстать в о́чередь

odpor: postavit se na odporоказа́ть сопротивле́ние

postavit se: postavit se do čelaстать во главе́ чего, возглави́ть что

postavit se: postavit se na odporоказа́ть сопротивле́ние

stan: postavit stanразби́ть пала́тку

hlava: postavit si hlavuзаарта́читься, заупря́миться

hotový: postavit koho před hotovou věcпоста́вить кого пе́ред соверши́вшимся фа́ктом

postavit se: postavit se na zadní/si hlavu(в)стать на дыбы́

postavit se: postavit se na vlastní nohyвстать на со́бственные но́ги

před, přede: postavit před hotovou věcпоста́вить пе́ред соверши́вшимся фа́ктом

zákon: postavit koho/co mimo zákonобъя́вить вне зако́на кого/что

zeď: postavit ke zdi koho popravitк сте́нке поста́вить кого

нога́: стать на́ ногиpostavit se na vlastní nohy, osamostatnit se

нога́: поста́вить/подня́ть на́ ноги когоpostavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádku

у́гол: поста́вить кого в у́голpostavit koho do kouta

вне: объя́вить вне зако́наpostavit mimo zákon

пала́тка: разби́ть пала́ткуpostavit stan

поверну́ться: поверну́ться лицо́м к чемуpostavit se čelem k čemu

самова́р: поста́вить самова́рzapálit pod samovarem, postavit na čaj

факт: Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.Postavil nás před hotovou věc.

грудь: встать гру́дью за когоpostavit se za koho