Hlavní obsah

živě

Vyskytuje se v

co: пока́ (я) жив бу́дуco živ budu

plot: жива́я и́згородьživý plot

příroda: жива́я/нежива́я приро́даživá/neživá příroda

vstup: прямо́й эфи́р, прямо́е включе́ниеživý vstup zpravodajský

vysílání: пряма́я трансля́цияživé vysílání

živý: жива́я приро́даživá příroda

být: Он жив и здоро́в.Je živ a zdráv.

bytost: живо́е существо́živá bytost

duše: Там не оста́лось живо́й души́.Nezůstala tam živá duše.

neživý: нежива́я приро́даneživá příroda

řezat: ре́зать по живо́муřezat do živého

vysílat: трансли́ровать/передава́ть в прямо́м эфи́ре/в за́писиvysílat živě/ze záznamu

vystoupení: за́пись по трансля́цииnahrávka živého vystoupení

živit: пита́ть наде́ждуživit naději

tnout: заде́ть за живо́е, ре́зать по живо́муtnout do živého

vzpomínka: сохрани́ть живу́ю па́мятьuchovat si živou vzpomínku

z, ze: жить ми́лостынейbýt živ z milosti

вес: живо́й весživá váha

наяву́: сон наяву́sen jako živý

приро́да: мёртвая приро́даneživá příroda horniny ap.

ре́зать: ре́зать по живо́муtít do živého

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

волк: Во́лка но́ги ко́рмят.Vlka živí nohy.

существо́: Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.Není vidět živé duše.

хлеб: Не хле́бом еди́ным жив челове́к.Nejen chlebem živ jest člověk.

živě: оживлённо дискути́роватьživě diskutovat