Hlavní obsah

себя́

Zájmenoсебе́, о себе́, собо́й/собо́ю

  1. si, sebeпредста́вить себе́představit si
  2. собо́й napohled, navenek, zevnějškem

Vyskytuje se v

взять: ovládnout se, uklidnit se o člověkuвзять себя́ в ру́ки

вне: (celý) bez sebe, celý pryčвне себя́

вобра́ть: nasát do sebe vzduch zhluboka se nadechnoutвобра́ть в себя́ во́здух

вообража́ть: moc si o sobě myslet, být namyšlenýвообража́ть о себе́

вы́вести: rozzlobit, naštvat, expr. dopálit koho čímвы́вести из себя́ кого

вы́йти: vytočit se, ztratit nervy, naštvat seвы́йти из себя́

гре́чневый: samochvála smrdíгре́чневая ка́ша сама́ себя́ хвали́т

держа́ть: chovat se, vystupovat slušně ap.держа́ть себя́ как

заби́ть: vzít si do hlavy coзаби́ть себе́ в го́лову что

зарекомендова́ть: uvést se, ukázat se, zviditelnit seзарекомендова́ть себя́ кем

заруби́ть: zapiš si za uši coзаруби́ себе́ на носу́

заяви́ть: dát o sobě vědět, uvést seзаяви́ть о себе́

куми́р: bibl. Nebudeš sloužit jinému bohu, přen. Konej vždy podle svého svědomí.Не сотвори́ себе́ куми́ра.

найти́: najít (svou) smrt kdeнайти́ себе́ моги́лу где

ничего́: to je ale, jakýpakничего́ себе́

огляну́ться: podívat se na sebe zvenkuогляну́ться на себя́

по: Není mi nějak dobře., Nejsem ve své kůži.Мне не по себе́.

по́мнить: být (celý) bez sebe, neznat seне по́мнить себя́ от чего

поперёк: širší než delší kdoпоперёк себя́ ши́ре

предста́вить: představ(te) siпредста́вь(те) (себе́)

представля́ть: být, reprezentovat, představovatпредставля́ть собо́й

пупо́к: dřít (se), lopotit se, pachtit seрвать (себе́) пупо́к

рабо́тать: pracovat na sobě, zdokonalovat seрабо́тать над собо́й

разуме́ться: (rozumí se) samo sebouсамо́ собо́й разуме́ется

рука́: vzpamatovat se, sebrat se, ovládnout seвзять себя́ в ру́ки

сам: sám o sobě, samotnýсам по себе́

себе́: dobrý!, nooo!, celkem to ujdeничего́ себе́!

себя́: napohled, navenek, zevnějškemсобо́й

сме́лость: odvážit se (udělat) coвзять на себя́ сме́лость (сде́лать) что

таи́ть: obsahovat, skrývat, tajit (v sobě) záhadu ap.таи́ть в себе́

так: nic moc, jakž takžтак себе́

хоро́ший: je pěkný, vypadající dobřeхоро́ш собо́й

чу́вствовать: cítit se jakчу́вствовать себя́ как

владе́ть: ovládat seвладе́ть собо́й

влечь: přinášet s sebou, mít za následekвлечь за собо́й

внуши́ть: namluvit si coвнуши́ть себе́ что

лоб: prohnat si kulku hlavouпусти́ть себе́ пу́лю в лоб

позо́р: udělat si ostuduпокры́ть себя́ позо́ром

уве́ренность: sebevědomí, sebedůvěraуве́ренность в себя́

уси́лие: přemoci se, (vyna)snažit se, přičinit seсде́лать уси́лие над собо́й

хло́пнуть: plácnout se do čela, vzpomenout siхло́пнуть себя́ по лбу́

бере́чь: Opatruj se!Береги́ себя́!

бурча́ть: bručet si pod vousyбурча́ть себе́ под нос

выдава́ть: vydávat se za kohoвыдава́ть себя́ за кого

ду́мать: hodně si o sobě mysletмно́го о себе́ ду́мать

ждать: Nenechal na sebe dlouho čekat.Не заста́вил себя́ до́лго ждать.

заме́на: najít za sebe náhraduнайти́ себе́ заме́ну

замкну́ться: uzavřít se do sebeзамкну́ться в себе́

знать: ozvat se, dát o sobě vědětдать знать о себе́

лу́чше: cítit se lépeчу́вствовать себя́ лу́чше

нева́жно: Není mi moc dobře.Нева́жно себя́ чу́вствую.

овладе́ть: ovládnout se, opanovat seовладе́ть собо́й

побалова́ть: dopřát si dobrou kávuпобалова́ть себя́ вку́сным ко́фе

поко́нчить: spáchat sebevražduпоко́нчить с собо́й

превзойти́: překonat se, překonat sama sebeпревзойти́ (самого́) себя́

про: číst si v duchu/pro sebeчита́ть про себя́

ра́дость: (být) radostí bez sebeвне себя́ от ра́дости

разреше́ние: Když dovolíš, budu ti tykat.С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.

с: vzít s sebouвзять с собо́й

сдержа́ть: ovládnout seсдержа́ть себя́

утеше́ние: najít útěchu v čemнайти́ себе́ утеше́ние в чём

чита́ть: číst si v duchuчита́ть про себя́

бить: přesvědčovat o čem, tvrdit coговори́ть, би́я себя́ в грудь

бубни́ть: drmolit si pod nosбубни́ть себе́ под нос

вла́ствовать: ovládat seвла́ствовать собо́й

дурь: udělat se hloupýmнапусти́ть на себя́ дурь

ме́сто: neklidně pobíhatме́ста себе́ не находи́ть

моги́ла: najít svou smrt, umřít kdeнайти́ себе́ моги́лу

нос: huhňat (si), mluvit (si) pod vousyговори́ть (себе́) под нос

пеня́ть: Nadávej si sám sobě.Пеня́й на себя́.

разби́тый: cítit se celý rozlámaný, být strašně unavenýчу́вствовать себя́ разби́тым

расстоя́ние: Držte si ho patřičně od těla., Udržujte si od něho odstup.Держи́те его́ на почти́тельном расстоя́нии от себя́.

ры́ба: cítit se jako ryba ve vodě, cítit se dobře, být ve svém živlu kdeкак ры́ба в воде́ чу́вствовать себя́ где

сжига́ть: pálit za sebou mostyсжига́ть за собо́й мосты́

сковорода́: být jako na jehláchчу́вствовать себя́ как на раскалённой сковороде́

споко́йно: cítit se dobřeчу́вствовать себя́ споко́йно

сук: řezat si pod sebou větevсук под собо́й руби́ть

факт: Fakta hovoří sama za sebe.Фа́кты говоря́т са́ми за себя́.

duch: v duchuв душе́, мы́сленно, про себя́

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.

jako: jako takovýкак таково́й, взя́тый сам по себе́

lámat: lámat si hlavuлома́ть себе́ го́лову

následek: mít za následekповле́чь за собо́й после́дствие

pod, pode: cítit se pod psaчу́вствовать себя́ пло́хо

pomoct si: Pomoz si sám!Помоги́ себе́ сам!

prohnat: prohnat si hlavu kulkouпусти́ть (себе́) пу́лю в лоб

představa: udělat si představu o kom/čemсоста́вить себе́ представле́ние о ком/чём

вести́: chovat se, počínat si jakвести́ себя́

rezignovat: rezignovat na (svou) funkciсдать до́лжность, сложи́ть с себя́ полномо́чия, отказа́ться от до́лжности

ujít: Ujde to.Так себе́., Пойдёт.

vyčítat: vyčítat siвини́ть себя́

vzít: vzít si životлиши́ть себя́ жи́зни, поко́нчить жизнь (самоуби́йством)

bankrot: ohlásit bankrotобъяви́ть себя́ банкро́том

bez sebe: Byli radostí bez sebe.Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.

cítit se: cítit se sámчу́вствовать себя́ одино́ким

dát: dát si ušít šatyзаказа́ть себе́ пла́тье

dát se: dát se operovatпозво́лить себя́ опери́ровать

dbát: dbát o sebeуха́живать/следи́ть за собо́й

divně: Je mi nějak divně.Мне что́-то не по себе́.

dobře: Není mi dobře.Мне не по себе́.

domluvit se: domluvit se mezi sebouдоговори́ться ме́жду собо́й

domýšlivý: Je velmi domýšlivý.Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?

doznání: učinit doznání k čemuпризна́ть себя́ вино́вным в чём

extra: nic extraничего́ осо́бенного, так себе́

hájit: hájit seотста́ивать себя́

hodit: přen. hodit přes sebe županнабро́сить на себя́ хала́т

chovat se: chovat se jako džentlmenвести́ себя́ по-джентльме́нски

iluze: dělat si iluzeстро́ить себе́ иллю́зии

jméno: udělat si jménoсде́лать себе́ и́мя

klást: klást si za cílста́вить себе́ це́лью

moc: Moc si dovoluje.Он сли́шком себе́ позволя́ет.

narůst: nechat si narůst vousyотпусти́ть себе́ бо́роду

nástupce: jmenovat svého nástupceназна́чить себе́ прее́мника

nechat: Drobné si nechte.Сда́чу оста́вьте себе́., Сда́чи не на́до!

nemožně: Chová se nemožně.Ведёт себя́ несно́сно.

nos: mumlat si pod nosбормота́ть себе́ под нос

odpovědnost: převzít odpovědnostвзять на себя́ отве́тственность

odříkat si: odříkat si sladkostiотка́зывать себе́ в сла́достях

opatrný: Buď na sebe opatrný!Береги́ себя́!, Будь осторо́жен!

opatrovat: Opatruj se!Береги́ себя́!

ovládat se: Ovládej se!Держи́ себя́ в рука́х! Владе́й собо́й!

podřezat: podřezat si žílyперере́зать себе́ ве́ны

poklepat: poklepat si na čeloпостуча́ть себе́ по лбу

pokusit se: pokusit se o sebevražduпопыта́ться поко́нчить с собо́й

posadit: posadit si koho na klínпосади́ть кого к себе́ на коле́ни

pošilhávat: pošilhávat po práci v zahraničíприсма́тривать себе́ рабо́ту за рубежо́м

potlačit: potlačit v sobě coпоборо́ть в себе́ что

povyšovat se: povyšovat se nad ostatníста́вить себя́ вы́ше други́х

prásknout: prásknout (za sebou) dveřmiхло́пнуть (за собо́й) две́рью

probíjet (si): probíjet (si) cestuпрокла́дывать (себе́) доро́гу

probrat se: probrat se k vědomíприйти́ в себя́

představit si: Nikdo si to neumí představit.Никто́ не мо́жет себе́ э́то предста́вить.

přesvědčit se: nechat se přesvědčitдать себя́ уговори́ть

převzít: převzít odpovědnostвзять/приня́ть (на себя́) обяза́тельство

přibrat: přibrat si práciприба́вить себе́ рабо́ты