Hlavní obsah

ме́сто

Podstatné jméno, rod střední-а; места́, мест, места́м

  1. места́ о́бщего по́льзования společné prostory v domě, podnájmu ap.
  2. места́ лише́ния свобо́ды form.nápravná zařízení
  3. уступи́ть ме́сто чему kniž.nahradit, vystřídat co

Vyskytuje se v

ме́сто: места́ о́бщего по́льзованияspolečné prostory v domě, podnájmu ap.

мо́крый: У него́ глаза́ на мо́кром ме́сте.Je plačtivý. Je jako slzavé údolí.

преступле́ние: заста́ть кого на ме́сте преступле́нияpřistihnout na místě činu

сла́бый: сла́бое ме́стоslabé místo

сорва́ться: сорва́ться с ме́стаvyrazit, vystřelit, rychle vyběhnout

жи́тельство: а́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельстваadresa trvalého bydliště

па́рник: Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.

прожива́ние: ме́сто прожива́нияbydliště

досту́пный: места́, досту́пные для тури́стовmísta přístupná turistům

освободи́ть: освободи́ть ме́сто комуuvolnit místo komu

са́мый: В э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.

спра́вка: спра́вка с ме́ста рабо́тыpotvrzení o zaměstnání

стоя́чий: стоя́чие места́místa k stání

со́лнце: найти́ своё ме́сто под со́лнцемnajít své místo pod sluncem

топта́ться: топта́ться на ме́стеpřešlapovat na místě, váhat, stagnovat

a: тут и там, то тут, то там, места́миtu a tam místy

bydliště: постоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельстваtrvalé/přechodné bydliště

čelo: лиди́ровать, занима́ть пе́рвое ме́стоbýt v čele závodu

místo: сидя́чее/стоя́чее ме́стоmísto k sezení/stání

narození: да́та/ме́сто рожде́нияdatum/místo narození

obec: ме́сто постоя́нной пропи́скиdomovská obec

pevný: старт с ме́стаsport. pevný start

přechodný: вре́менное местопребыва́ние, вре́менное ме́сто прожива́нияpřechodný pobyt

příležitost: вака́нтное ме́стоpracovní příležitost

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu

sezení: число́ мест для сиде́нияpočet míst k sezení

start: старт с ме́ста/хо́даsport. pevný/letmý start

trvalý: постоя́нное ме́сто жи́тельства, ПМЖ, постоя́нное местожи́тельствоtrvalé bydliště

určení: обстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствияpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobu

volný: вака́нтные (рабо́чие) места́volná (pracovní) místa

zajímavost: (туристи́ческие) достопримеча́тельности, интере́сные места́turistické zajímavosti

adresa: а́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельстваadresa trvalého bydliště

bezpečí: находи́ться в безопа́сном ме́стеbýt v bezpečí

dostat se: оказа́ться на пе́рвом ме́стеdostat se na první místo

držet: держа́ть ме́сто для дру́гаdržet místo kamarádovi

chlad: храни́ть в прохла́дном ме́сте, держа́ть на хо́лодеuchovávat v chladu

kapacita: гости́ница ёмкостью 1000 местhotel s kapacitou 1000 míst

konání: ме́сто проведе́нияmísto konání

lukrativní: хле́бное/тёплое ме́стоlukrativní zaměstnání/místo

parkovací: парко́вочные места́, машиноместа́parkovací místa

počet: коли́чество мест для сиде́нияpočet míst k sezení

pohnout se: Не дви́нусь с ме́ста.Ani se nepohnu.

pochodovat: марширова́ть на ме́стеpochodovat na místě

poslední: то́лько на после́днем ме́стеaž na posledním místě

přistihnout: заста́ть воро́в на ме́сте преступле́нияpřistihnout zloděje na místě činu

přístupný: (тру́дно)досту́пные места́(těžko) přístupná místa

stání: стоя́чие места́místa k stání

sucho: Храни́ть в сухо́м ме́сте.Uchovávejte v suchu.

ujet: уе́хать с ме́ста ава́рии/ДТПujet z místa nehody

úložný: ме́сто для веще́й, v autě ap. бага́жникúložný prostor

umístit se: Он за́нял четвёртое ме́сто.Umístil se jako čtvrtý.

uvolnit: уступи́ть (своё) ме́сто комуuvolnit místo komu

vyměnit: поменя́ться места́миvyměnit si místa

zaměstnání: спра́вка с ме́ста рабо́тыpotvrzení o zaměstnání

zranitelný: уязви́мое ме́стоzranitelné místo

hnout: Ни с ме́ста!Ani hnout!

obsazený: Мест нет.Obsazeno. židle, pokoje ap.

propadnout se: Провали́ться мне (на э́том ме́сте), е́сли я лгу.Ať se (na místě) propadnu, jestli lžu.

přešlapovat: топта́ться на ме́стеpřen. přešlapovat na místě

slza: У неё глаза́ на мо́кром ме́сте.Má slzy na krajíčku.

больно́й: больно́е ме́стоcitlivé místo, slabá stránka