Hlavní obsah

местоиме́ние

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

указа́тельный: указа́тельные местоиме́нияzájmena ukazovací

přivlastňovací: притяжа́тельные местоиме́нияpřivlastňovací zájmena

tázací: вопроси́тельное местоиме́ниеtázací zájmeno

ukazovací: указа́тельное местоиме́ниеling. ukazovací zájmeno

vztažný: относи́тельные местоиме́нияvztažná zájmena

zvratný: возвра́тные местоиме́нияzvratná zájmena

zájmeno: ли́чные/возвра́тные/указа́тельные местоиме́нияosobní/zvratná/ukazovací zájmena

ли́чный: ли́чные местоиме́нияosobní zájmena