Hlavní obsah

ли́чный

Přídavné jméno-ая, -ое; -чен, -чна

  1. osobní, individuálníли́чное прису́тствиеosobní přítomnost
  2. osobní, soukromý, privátníли́чное иму́ществоsoukromý majetekли́чное де́лоsoukromá věcли́чная перепи́скаosobní korespondence

Přídavné jméno-ая, -ое; -чен, -чна

  1. ли́чные местоиме́ния ling.osobní zájmena

Vyskytuje se v

вещь: ли́чные ве́щиosobní věci

бума́га: (ли́чные) бума́гиosobní doklady

вручи́ть: вручи́ть что ли́чноdoručit co osobně

гигие́на: ли́чная гигие́наosobní hygiena

знако́мый: ли́чно знако́мыйosobně známý

соста́в: ли́чный соста́вzaměstnanci, personál

яви́ться: яви́ться ли́чноpřijít osobně

сугу́бо: сугу́бо ли́чное мне́ниеčistě osobní názor

data: ли́чные да́нныеosobní data

doklad: ли́чные докуме́нтыosobní doklady

držba: незако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ниеneoprávněná/dočasná/osobní/společná držba

osobní: ли́чная свобо́даosobní svoboda

pohovor: ли́чное собесе́дованиеosobní pohovor

prohlídka: ли́чный досмо́трosobní prohlídka

soukromý: ча́стное/ли́чное иму́ществоsoukromý majetek

spis: ли́чное де́лоosobní spis

stráž: ли́чная охра́наosobní/tělesná stráž

styk: ли́чный конта́ктosobní styk

svoboda: ли́чная свобо́даosobní svoboda

unie: ли́чная у́нияpersonální unie

věc: ли́чные ве́щиosobní věci

zájem: ли́чный интере́сosobní zájem

doručit: вручи́ть ли́чноdoručit do vlastních rukou

hlásit se: яви́ться ли́чноhlásit se osobně

hygiena: ли́чная гигие́наosobní hygiena

kouzlo: хари́зма, ли́чное обая́ниеosobní kouzlo

osobně: Я его́ ли́чно зна́ю.Znám ho osobně.

podpis: собственнору́чная/ли́чная по́дписьvlastnoruční/vlastní podpis

přesvědčit se: убеди́ться на ли́чном о́пытеpřesvědčit se na vlastní kůži

tajemník: ли́чный/персона́льный помо́щник/секрета́рьosobní tajemník

účast: ли́чное уча́стиеosobní účast

vlastnictví: ли́чное иму́ществоsoukromé vlastnictví

vlastnoruční: ли́чная по́дпись, авто́графvlastnoruční podpis

vyřizovat: оформля́ть ли́чноvyřizovat osobně

zájmeno: ли́чные/возвра́тные/указа́тельные местоиме́нияosobní/zvratná/ukazovací zájmena

znát: знать кого в лицо́, знать кого ли́чноznát koho osobně

ли́чный: ли́чное иму́ществоsoukromý majetek