Hlavní obsah

бума́га

Podstatné jméno, rod ženský

  1. papír novinový, dopisní ap.туале́тная бума́гаtoaletní papírупако́вочная/обёрточная бума́гаbalicí papírпи́счая/промока́тельная бума́гаdopisní/savý papírфи́рменная бума́гаhlavičkový papírнажда́чная/папиро́сная бума́гаsmirkový/cigaretový papírгля́нцевая/газе́тная бума́гаkřídový/novinový papír
  2. dokument, písemnost, listina(ли́чные) бума́гиosobní doklady
  3. zast.bavlna, výrobek z bavlny

Vyskytuje se v

хлопча́тый: хлопча́тая бума́гаvata

це́нный: це́нные бума́гиcenné papíry listiny, akcie, šeky, obligace ap.

копирова́льный: копирова́льная бума́гаkopírovací papír, hovor. kopírák

пи́счий: пи́счая бума́гаkancelářský papír

почто́вый: почто́вая бума́гаdopisní papír

промока́тельный: промока́тельная бума́гаsavý papír, piják

вы́резать: вы́резать что из бума́гиvystřihnout co z papíru

заверну́ть: заверну́ть кни́гу в бума́гуzabalit knihu do papíru

кле́йкий: кле́йкая бума́гаmucholapka

обёрточный: обёрточная бума́гаbalicí papír

туале́тный: туале́тная бума́гаtoaletní papír

burza: би́ржа це́нных бума́г, фо́ндовая би́ржаburza cenných papírů

cenný: це́нные бума́гиekon. cenné papíry

čtvrtka: лист рисова́льной бума́гиkreslicí čtvrtka

dopisní: почто́вая бума́га/ма́ркаdopisní papír/známka

fotografický: фотобума́га, фотографи́ческая бума́гаfotografický papír

kladívkový: ва́тман(ская бума́га)kladívkový papír

krepový: кре́повая бума́гаkrepový papír

křídový: гля́нцевая бума́гаkřídový papír

lakmusový: ла́кмусовая бума́гаlakmusový papírek

linkovaný: лино́ванная бума́гаlinkovaný papír

obchod: обраще́ние це́нных бума́гobchod s cennými papíry

obchodovatelný: обраща́ющиеся це́нные бума́гиekon. obchodovatelné cenné papíry

papír: туале́тная бума́гаtoaletní papír

papírek: ла́кмусовая бума́гаlakmusový papírek

pečicí: бума́га для вы́печкиpečicí papír

savý: промока́тельная бума́гаsavý papír

toaletní: туале́тная бума́гаtoaletní papír

balicí: упако́вочная бума́гаbalicí papír dárkový

brusný: шлифова́льная бума́гаbrusný papír

emise: вы́пуск це́нных бума́гfin. emise cenných papírů

filtrační: фильтрова́льная бума́гаfiltrační papír

hromada: во́рох бума́гhromada papírů

kotovaný: коти́руемые це́нные бума́гиkotované cenné papíry

kus: кусо́к бума́гиkus papíru

lepidlo: клей для бума́ги/стекла́/пластма́ссыlepidlo na papír/sklo/umělou hmotu

linkovat: разграфля́ть бума́гуlinkovat papír

list: лист бума́гиlist papíru

listina: официа́льная бума́гаoficiální listina

obalový: упако́вочная бума́гаobalový papír

propisovací: самокопи́рующаяся бума́гаpropisovací papír

průklepový: копирова́льная бума́гаprůklepový papír

přenést: запечатле́ть на бума́ге свои́ чу́встваpřenést své pocity na papír

saténový: атла́сная бума́гаsaténový papír

sepnout: скрепи́ть бума́гу скре́пкойsepnout papíry svorkou

úschova: хране́ние це́нных бума́гekon. úschova cenných papírů

бума́га: (то́лько) на бума́ге остаётся чтоzůstane to (jen) na papíře