Hlavní obsah

listina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (úřední dokument) докуме́нт, бума́га, гра́мотаoficiální listinaофициа́льная бума́гаpověřovací listinaвери́тельная гра́мота
  2. (seznam) спи́сокpřen. černá listinaчёрный спи́сокprezenční/kandidátní listinaспи́сок прису́тствующих/кандида́тов

Vyskytuje se v

darovací: práv. darovací listinaда́рственная (за́пись)

pověřovací: polit. pověřovací listinaвери́тельная гра́мота

startovní: sport. startovní listinaстарт-ли́ст

výherní: výherní listinaтабли́ца вы́игрышей

výplatní: výplatní listinaплатёжная ве́домость

čekací: čekací listinaлист ожида́ния

prezenční: prezenční listinaспи́сок прису́тствующих, лист регистра́ции

ratifikační: ratifikační listinaратификацио́нная гра́мота

výsledkový: výsledková listinaтабли́ца результа́тов

спи́сок: přen. černá listinaчёрный спи́сок

я́вочный: prezenční listinaя́вочный лист

listina: pověřovací listinaвери́тельная гра́мота