Hlavní obsah

преступле́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. překročení, porušení
  2. zločinуголо́вное преступле́ниеtrestný činПреступле́ние и наказа́ниеZločin a trest román F. M. Dostojevského

Podstatné jméno, rod střední

  1. заста́ть кого на ме́сте преступле́ния přistihnout na místě činu

Vyskytuje se v

иму́щественный: иму́щественное преступле́ниеmajetkový trestný čin

неосторо́жность: преступле́ние по неосторо́жностиneúmyslný trestný čin

уголо́вный: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin, zločin

раси́стский: раси́стский моти́в преступле́нияrasistický motiv trestného činu

čin: (уголо́вное) преступле́ниеpráv. trestný čin

místo: ме́сто преступле́нияmísto činu

skutkový: соста́в преступле́нияpráv. skutková podstata trestného činu

trestný: преступле́ниеpráv. trestný čin

kriminalita: профила́ктика преступле́нийprevence kriminality

porušení: наруше́ние зако́на, преступле́ниеporušení zákona

přistihnout: заста́ть воро́в на ме́сте преступле́нияpřistihnout zloděje na místě činu

spoluúčast: соуча́стие в преступле́нииpráv. spoluúčast při trestném činu

vyšetřit: рассле́довать наруше́ние/преступле́ниеvyšetřit přestupek/zločin

zločin: преступле́ние про́тив челове́честваzločin proti lidskosti

преступле́ние: Преступле́ние и наказа́ниеZločin a trest román F. M. Dostojevského