Hlavní obsah

čin

Vyskytuje se v

místo: místo činuме́сто преступле́ния

podněcování: práv. podněcování k trestnému činuподстрека́тельство

skutkový: práv. skutková podstata trestného činuсоста́в преступле́ния

trestný: práv. trestný činпреступле́ние

chytit: chycen při činuпойма́н с поли́чным

přistihnout: přistihnout při činuпойма́ть с поли́чным

přistihnout: přistihnout zloděje na místě činuзаста́ть воро́в на ме́сте преступле́ния

rekonstrukce: práv. rekonstrukce činu při vyšetřováníсле́дственный экспериме́нт

spoluúčast: práv. spoluúčast při trestném činuсоуча́стие в преступле́нии

uvážlivý: uvážlivý činблагоразу́мный посту́пок

přejít: přejít od slov k činůmперейти́ от слов к дела́м

иму́щественный: иму́щественное преступле́ниеmajetkový trestný čin

неосторо́жность: преступле́ние по неосторо́жностиneúmyslný trestný čin

сло́во: перейти́ от слов к де́луpřejít od slov k činům

уголо́вный: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin, zločin

благоро́дный: благоро́дный посту́покšlechetný čin

преступле́ние: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin

раси́стский: раси́стский моти́в преступле́нияrasistický motiv trestného činu