Hlavní obsah

иму́щественный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

poměr: majetkové poměryиму́щественное положе́ние

vlastnický: práv. vlastnické vztahyиму́щественные отноше́ния

иму́щественный: majetkový trestný čin иму́щественное преступле́ние