Hlavní obsah

poměr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (příbuzenský, pracovní ap.) (со)отноше́ниеpříbuzenský poměrро́дственные отноше́нияpracovní poměrтрудовы́е отноше́ния
  2. (číselný vztah) отноше́ние, пропо́рцияpoměr branekсчёт
  3. (postoj) отноше́ние, подхо́д
  4. (pletka) рома́н, связьmít poměr s kýmбыть в свя́зи с кем
  5. poměry (panující podmínky) положе́ние, усло́вия, обстоя́тельстваmajetkové poměryиму́щественное положе́ниеrodinné poměryсеме́йные обстоя́тельства

Vyskytuje se v

majetkový: majetkové poměryматериа́льное положе́ние

dolar: poměr rublu k dolaruсоотноше́ние рубль-до́ллар

intimní: Mají intimní poměr.Они́ нахо́дятся в инти́мной свя́зи.

rozvázat: rozvázat pracovní poměrрасто́ргнуть трудовы́е отноше́ния

ukončit: ukončit pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

žádost: rozvázání pracovního poměru na vlastní žádostрасторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́нию

žít: žít si nad poměryжить не по сре́дствам

pracovat: pracovat na vedlejší pracovní poměrсовмеща́ть

расто́ргнуть: расто́ргнуть трудово́й догово́рrozvázat pracovní poměr

расторже́ние: расторже́ние трудово́го догово́раrozvázání pracovního poměru

соотноше́ние: соотноше́ние по́нятийpoměr pojmů, relace

соотноше́ние: соотноше́ние рубль-до́лларpoměr rublu k dolaru

трудово́й: трудовы́е отноше́нияpracovní poměr

рома́н: Кру́тит с ней рома́н.Má s ní poměr., Chodí s ní.