Hlavní obsah

poměr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (příbuzenský, pracovní ap.) (со)отноше́ниеpříbuzenský poměrро́дственные отноше́нияpracovní poměrтрудовы́е отноше́ния
  2. (číselný vztah) отноше́ние, пропо́рцияpoměr branekсчёт, соотноше́ние мяче́й
  3. (postoj) отноше́ние, подхо́д
  4. (pletka) рома́н, связьmít poměr s kýmбыть в свя́зи с кем
  5. poměry (panující podmínky) усло́вия, обстоя́тельства, положе́ниеmajetkové poměryиму́щественное положе́ниеrodinné poměryсеме́йные обстоя́тельства

Vyskytuje se v

majetkový: majetkové poměryматериа́льное положе́ние

dolar: poměr rublu k dolaruсоотноше́ние рубль-до́ллар

intimní: Mají intimní poměr.Они́ нахо́дятся в инти́мной свя́зи.

rozvázat: rozvázat pracovní poměrрасто́ргнуть трудовы́е отноше́ния

ukončit: ukončit pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

žádost: rozvázání pracovního poměru na vlastní žádostрасторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́нию

žít: žít si nad poměryжить не по сре́дствам

pracovat: pracovat na vedlejší pracovní poměrсовмеща́ть

расто́ргнуть: rozvázat pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

расторже́ние: rozvázání pracovního poměruрасторже́ние трудово́го догово́ра

соотноше́ние: poměr pojmů, relaceсоотноше́ние по́нятий

трудово́й: pracovní poměrтрудовы́е отноше́ния

рома́н: Má s ní poměr., Chodí s ní.Кру́тит с ней рома́н.

poměr: pracovní poměrтрудовы́е отноше́ния