Hlavní obsah

отноше́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. vztah, postoj, poměr kladný, přátelský, vzájemný ap.отноше́ние к рабо́теvztah k práci
  2. mat.poměr, úměra, vztah
  3. отноше́ния vztahy, styky mezinárodní, rodinné ap.

Vyskytuje se v

произво́дственный: произво́дственные отноше́нияpracovní vztahy

натя́нутый: натя́нутые отноше́нияnapjaté vztahy

трудово́й: трудовы́е отноше́нияpracovní poměr

бли́зкий: бли́зкие отноше́нияdůvěrné vztahy

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

равнопра́вный: равнопра́вные отноше́нияrovnoprávné vztahy

серьёзный: серьёзное отноше́ние к де́луzodpovědný přístup k věci

отноше́ние: отноше́нияvztahy, styky mezinárodní, rodinné ap.