Hlavní obsah

трудово́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е

  1. pracovníисправи́тельно-трудово́й ла́герьnápravně-pracovní táborтрудово́й догово́рpracovní smlouvaтрудово́й коде́ксzákoník práceтрудово́е уве́чьеpracovní úrazтрудовы́е отноше́нияpracovní poměr
  2. pracující inteligence ap.
  3. vydělaný, získaný pracíтрудовы́е де́ньгиvydělané penízeтрудово́й о́пытpraxe

Vyskytuje se v

догово́р: трудово́й/коллекти́вный догово́рpracovní/kolektivní smlouva

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

расто́ргнуть: расто́ргнуть трудово́й догово́рrozvázat pracovní poměr

расторже́ние: расторже́ние трудово́го догово́раrozvázání pracovního poměru

ресу́рс: трудовы́е ресу́рсыpracovní zdroje

уве́чье: трудово́е уве́чьеpracovní úraz

poměr: трудовы́е отноше́нияpracovní poměr

pracovní: трудово́е пра́воpráv. pracovní právo

výpověď: расторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́нvýpověď dohodou

výpovědní: срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)

vztah: трудово́е правоотноше́ниеpráv. pracovně-právní vztah

bezpracný: нетрудово́й дохо́дbezpracný zisk

nápravný: исправи́тельно-трудово́е учрежде́ниеnápravné zařízení

plnění: исполне́ние трудовы́х обя́занностейplnění pracovních povinností

podmínka: усло́вия трудово́го догово́раpodmínky pracovní smlouvy

rozvázat: расто́ргнуть трудовы́е отноше́нияrozvázat pracovní poměr

smlouva: трудово́й/коллекти́вный догово́рpracovní/kolektivní smlouva

ukončit: расто́ргнуть трудово́й догово́рukončit pracovní poměr

úraz: произво́дственная тра́вма, трудово́е уве́чьеpracovní úraz

žádost: расторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́ниюrozvázání pracovního poměru na vlastní žádost

трудово́й: трудово́й догово́рpracovní smlouva