Hlavní obsah

plnění

Podstatné jméno, rod střední

  • выполне́ние, исполне́ниеplnění úkoluвыполне́ние зада́нияplnění smlouvyвыполне́ние контра́ктаplnění pracovních povinnostíисполне́ние трудовы́х обя́занностейpojistné plněníстрахово́е возмеще́ние

Vyskytuje se v

dílčí: ekon. dílčí plněníчасти́чное выполне́ние

plně: Plně s Vámi souhlasím.Я с Ва́ми вполне́ согла́сен.

plnit: gastr. plnit co tvarohemначиня́ть что тво́рогом

povinnost: plnit povinnostвыполня́ть обя́занность

soustředit se: plně se soustředit na coцелико́м сосредото́читься на чем

vytížený: Jsem plně vytížený.У меня́ напряжённый гра́фик.

vytížit: Byl plně vytížen.Он был по́лностью за́нят.

страхово́й: pojistné plněníстрахово́е возмеще́ние

по́лностью: Plně s vámi souhlasím.По́лностью с ва́ми согла́сен.

plnění: pojistné plněníстрахово́е возмеще́ние