Hlavní obsah

plnit

Nedokonavé sloveso

  1. (činit plným) наполня́ть, набива́ть(nákladem ap.) загружа́ть что чемgastr. plnit co tvarohemначиня́ть что тво́рогомgastr. plnit krocanaфарширова́ть индю́ка
  2. (uskutečňovat) выполня́ть, исполня́ть, осуществля́ть чтоplnit slibyвыполня́ть обеща́ния
  3. (účel ap.) соотве́тствовать, удовлетворя́ть чемуplnit svůj účelсоотве́тствовать своему́ назначе́нию

Vyskytuje se v

plně: Plně s Vámi souhlasím.Я с Ва́ми вполне́ согла́сен.

plně: plně koho/co podpořitсполна́ поддержа́ть кого/что

povinnost: plnit povinnostвыполня́ть обя́занность

soustředit se: plně se soustředit na coцелико́м сосредото́читься на чем

vytížený: Jsem plně vytížený.У меня́ напряжённый гра́фик.

vytížit: Byl plně vytížen.Он был по́лностью за́нят.

по́лностью: По́лностью с ва́ми согла́сен.Plně s vámi souhlasím.