Hlavní obsah

rozvázat

Dokonavé sloveso

  1. (svázané konce ap.) развяза́тьrozvázat kravatuразвяза́ть га́лстук
  2. přen.(pracovní poměr ap.) расто́ргнутьrozvázat pracovní poměrрасто́ргнуть трудовы́е отноше́ния

Vyskytuje se v

расто́ргнуть: rozvázat pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

развяза́ть: rozvázat ruce, přen. dát volnost komu podnikatelům ap.развяза́ть ру́ки кому

язы́к: rozvázat komu jazyk, rozmluvit kohoязы́к развяза́ть кому

rozvázat: rozvázat kravatuразвяза́ть га́лстук